Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lào Cai phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch trong năm 2024

Trọng Bảo - 20:41, 24/04/2024

Thông tin từ Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, giá trị giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 25% kế hoạch được giao.


Lào Cai phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% trong năm 2024
Lào Cai phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% trong năm 2024

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2024, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Lào Cai nằm trong nhóm các tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Cụ thể, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã giao cho tỉnh Lào Cai là 6.007 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, giá trị giải ngân đạt 1.504 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch. Đối với kế hoạch vốn năm 2024 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao là 5.212 tỷ đồng; đến thời điểm này, giá trị giải ngân đạt 1.864 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch Trung ương giao, cơ bản đạt yêu cầu đã đề ra (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đến ngày 30/4/2024 tỷ lệ giải ngân của cả tỉnh phải đạt 30% Kế hoạch).

Để tiếp tục thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các huyện cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo điều hành để tốc độ giải ngân và giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Bảo đảm mục tiêu tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% vốn giao trong năm 2024. 

Hiện nay Lào Cai có rất nhiều công trình, dự án đang triển khai thực hiện, tập trung vào y tế, giáo dục, giao thông…, Chủ tịch tỉnh yêu cầu, phải cơ bản hoàn thành trong năm 2024 và trong trường hợp gia hạn thì chỉ gia hạn trong năm 2024, không gia hạn trong năm 2025. Tỉnh sẽ thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của chủ đầu tư nếu để chậm tiến độ các công trình; rà soát đánh giá lại hoạt động, tổ chức bộ máy của các Ban quản lý dự án để nâng cao năng lực thực hiện quản lý các dự án. Đối với các công trình bão lũ sử dụng vốn ngân sách Trung ương cần phải hết sức lưu ý tăng tốc trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng...