Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Lào Cai tập trung bố trí, sắp xếp 613 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai theo kế hoạch

Trọng Bảo - 14:53, 11/06/2024

Tỉnh Lào Cai đã và đang có nhiều giải pháp bố trí, sắp xếp 613 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai theo kế hoạch năm 2024 với tổng kinh phí trên 103 tỷ đồng.

Tỉnh Lào Cai đang tập trung bố trí, sắp xếp hơn 600 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai trong năm 2024
Tỉnh Lào Cai đang tập trung bố trí, sắp xếp hơn 600 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai trong năm 2024

Cụ thể, năm 2024 tỉnh Lào Cai sẽ sắp xếp dân cư vùng thiên tai và nguy cơ thiên tai cho 520 hộ và sắp xếp dân cư vùng biên giới cho 93 hộ. Trong đó, sắp xếp tập trung 341 hộ; sắp xếp dân cư xen ghép 138 hộ; ổn định tại chỗ 134 hộ.

Mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, ngày 09/4/2021 và Nghị Quyết số 22/2023/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai là: hỗ trợ sắp xếp di chuyển xen ghép 80 triệu đồng/hộ đối với nhóm I và 60 triệu đồng/hộ đối với nhóm II; hỗ trợ sắp xếp di chuyển tập trung 15 triệu đồng/hộ; hỗ trợ ổn định tại chỗ 30 triệu đồng/hộ; hỗ trợ chi phí quản lý chỉ đạo 500.000 đồng/hộ từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện.

Để đạt được mục tiêu theo kế hoạch, cấp ủy, chính quyền ở các xã có hộ dân nằm trong phương án di chuyển có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, giúp đỡ về nhân công và các điều kiện khác để di chuyển các hộ đến nơi ở mới an toàn, ổn định và yên tâm phát triển sản xuất. Các hộ dân được hỗ trợ di chuyển sắp xếp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chuẩn bị mặt bằng chuyển đến, nguyên vật liệu bổ sung thay thế những vật liệu đã hỏng... để di chuyển đến nơi ở mới đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch.

Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hộ nghèo, hộ độc thân, hộ gia đình chính sách…,cấp ủy, chính quyền địa phương giao trực tiếp cho các ban, ngành, đoàn thể trong xã tập trung lực lượng, ủng hộ ngày công giúp các hộ này di chuyển bảo đảm tiến độ thời gian, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Đắk Lắk: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Chiều 15/7, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 tại UBND huyện Buôn Đôn. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính và Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Dân tộc các huyện, văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phố.