Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Lào Cai: Hơn 5 nghìn hộ dân sẽ được hỗ trợ cải tạo, xây dựng nhà mới năm 2024

Trọng Bảo - 08:35, 08/05/2024

Năm 2024, tỉnh Lào Cai phấn đấu hỗ trợ cho hơn 5.600 hộ dân làm nhà mới, cải tạo và nâng cấp nhà ở.

Hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được hỗ trợ làm nhà ở thời gian qua
Hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được hỗ trợ làm nhà ở thời gian qua

Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ xây mới trên 3.600 nhà; cải tạo, sửa chữa hơn 2.000 nhà; tổng kinh phí ước 205 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát những hộ thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định, để có phương án hỗ trợ phù hợp; thành lập tổ công tác, đồng hành, hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và xây dựng nhà ở; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, cùng chung tay thực hiện. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các địa phương, tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực giúp hộ khó khăn thực hiện cải tạo, nâng cấp nhà ở, để "an cư, lạc nghiệp".

Hết năm 2023, tỉnh Lào Cai đã thực hiện hỗ trợ 3.336 nhà (xây mới 1.985 nhà, cải tạo, sửa chữa 1.067 nhà). Trong đó, từ nguồn vốn Chương trình  MTQG 1719 đã hoàn thành 141 nhà xây mới với tổng giá trị 6,3 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã hoàn thành 1.292 nhà với tổng trị giá 44,7 tỷ đồng (xây mới 739 nhà và cải tạo, sửa chữa 553 nhà); hỗ trợ nhà ở theo các chương trình khác trong năm 2022 - 2023 là 1.903 nhà.

Thống kê cho thấy, số lượng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 là 25,19%; trong đó có 26.791 hộ nghèo và 18.375 hộ cận nghèo. Lào Cai hiện còn có 12.249 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở.

Riêng trong năm 2024 - 2025, số hộ cần hỗ trợ nhà ở là 7.902 hộ với tổng kinh phí khoảng 280 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2024 dự kiến thực hiện 5.657 nhà; năm 2025 dự kiến thực hiện 2.245 nhà (xây mới 1.181 nhà và cải tạo, sửa chữa 1.064 nhà).