Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Lào Cai: Tập trung nguồn lực, tranh thủ tối đa nguồn vốn các Chương trình MTQG, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

Trọng Bảo - 07:40, 10/01/2024

Đây là mục tiêu, nhiệm vụ được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Ban dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức ngày 9/1/2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2023 công dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kết cấu hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS được đầu tư đã làm thay đổi diện mạo khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện; việc thực hiện an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo được chú trọng.

Đội ngũ cán bộ đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Việc thực hiện tốt công tác dân tộc đã góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo lòng tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

Trong năm, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); trong đó có Chương trình MTQG 1719. Năm 2023, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 1.371.250 triệu đồng (vốn Trung ương giao 1.067.365 triệu đồng); vốn chuyển tiếp của năm 2022 là 115.870 triệu đồng. Hết năm 2023, tỉnh Lào Cai đã giải ngân được 593.122/1.183.235 triệu đồng nguồn vốn Trung ương giao, đạt 50,12% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/01/2024 đạt 844.866 triệu đồng; số vốn đề nghị chuyển tiếp sang năm 2024 là 338.389 triệu đồng…

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục trong hôn nhân còn tồn tại. Các sản phẩm truyền thông được UBDT, Ban Dân tộc tỉnh và các địa phương biên soạn được cấp trực tiếp về các xã, thôn, bản để sử dụng cho hoạt động tuyên truyền. Nhờ đó, trong năm không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống; có 112 người chưa đủ tuổi kết hôn sống chung với nhau hoặc sống chung với người khác như vợ chồng (trong đó tảo hôn khi một người chưa đủ tuổi kết hôn là 52 người, tảo hôn khi cả hai người chưa đủ tuổi kết hôn là 60 người); toàn tỉnh có 712 phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con lần đầu…

Nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719 đã và đang từng bước củng cố cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào DTTS
Nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719 đã và đang từng bước củng cố cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào DTTS

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo người DTTS còn cao (chiếm 90% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh); tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG còn chậm, nhất là nguồn vốn sự nghiệp. Các dự án về hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, sắp xếp dân cư… rất khó khăn trong triển khai ảnh hưởng đến hiệu quả các chính sách cũng như việc thụ hưởng của người dân.

Để triển khai các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn đạt hiệu quả, năm 2024 tỉnh Lào Cai sẽ tập trung nguồn lực, tranh thủ tối đa nguồn vốn của các Chương trình MTQG, khai thác tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào DTTS; phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất cao…

Tin cùng chuyên mục
Hoà Bình (Bạc Liêu): Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đưa công tác dân tộc lên tầm cao mới

Hoà Bình (Bạc Liêu): Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đưa công tác dân tộc lên tầm cao mới

Chiều 21/6, đã diễn ra Đại hội đại biểu các DTTS huyện Hoà Bình (tỉnh Bạc Liêu) lần thứ IV - năm 2024. Đây là địa phương được tỉnh chọn tổ chức điểm cấp huyện, để rút kinh nghiệm cho các đơn vị tiếp theo. Tham dự có ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV - năm 2024, ông Tô Thành Phương, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, Phó Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng Ban tổ chức đại hội cấp tỉnh. Cùng tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội cấp tỉnh, Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là sự có mặt của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15.200 người DTTS trên địa bàn huyện Hoà Bình.