Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lễ ký kết hợp đồng xuất bản các ấn phẩm Nhà nước đặt hàng năm 2020

Việt Cường - 18:28, 29/08/2020

Sáng 28/8, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng xuất bản các ấn phẩm Nhà nước đặt hàng năm 2020 thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Bà Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và ông Nguyễn Huy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính đồng chủ trì buổi Lễ. Tham dự có đại diện lãnh đạo các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg.

Bà Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền phát biểu tại lễ ký kết
Bà Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền phát biểu tại lễ ký kết

Thời gian qua, trong bối cảnh cả nước có nhiều thách thức và khó khăn như: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động toàn diện tới kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh; thời tiết khí hậu khắc nghiệt, cực đoan đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, vùng DTTS và miền núi luôn được Đảng, Nhà nước ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển toàn diện, tình hình KT-XH có chuyển biến tích cực.

Công tác định hướng tuyên truyền đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Đại hội Đại đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; Tuyên truyền về hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước… Tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Tại buổi Lễ, lãnh đạo các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg đã trao đổi, phân tích một số tình hình thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời đưa ra một số kiến nghị cụ thể để phối hợp triển khai trong thời gian sắp tới. Một số ý kiến đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cho vùng đồng bào DTTS, công tác phát hành báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 theo quy định.