Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Mô hình trình diễn sản xuất lúa nếp dâu thành công tại xã Cốc Ly

Hoàng Quý - 10:40, 01/12/2021

Mô hình phát triển sản xuất lúa nếp dâu địa phương gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được thực hiện tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà (Lào Cai) . với quy mô 10 ha tại 5 thôn: Nậm Hán 1, Nậm Hán 2, Na Ản, Nậm Hu và Thẻn Phùng. Dự án được thực hiện trong thời gian 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11), có sự tham gia của 30 hộ dân. Tham gia dự án, người dân được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vật tư sản xuất, tham quan mô hình sản xuất lúa tại Bát Xát…

Các chuyên gia khuyến nông kiểm tra sự phát triển của lúa (IT)
Các chuyên gia khuyến nông kiểm tra sự phát triển của lúa (IT)

Theo kết quả đánh giá, năng suất lúa tại mô hình trình diễn đạt 43 tạ/ha/vụ, cao hơn 11 tạ so với sản xuất đại trà. Giá bán lúa thương phẩm đạt bình quân 15.000 đồng/kg, giá trị thu nhập đạt 64,5 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với ruộng đối chứng 14 triệu đồng/ha/vụ. 

Kết thúc mô hình, các hộ dân đều có mục tiêu nhân rộng, cho dù không có sự hỗ trợ của Nhà nước, dự kiến diện tích sản xuất sẽ tăng 10%-15% ở những năm tiếp theo. Người dân cũng được tư vấn, hỗ trợ kỹ năng phát triển sản xuất, hỗ trợ sản phẩm gạo nếp dâu tham gia chương trình OCOP.

Mô hình được thực hiện với phương pháp Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong đó Nhà nước đóng vai trò định hướng, cung cấp công cụ, phương tiện để người dân chủ động thực hiện các hoạt động sinh kế. Đây cũng là một mô hình trình diễn khuyến nông kiểu mới, người sản xuất tiếp cận hình thức hỗ trợ mới, chủ động phát triển vùng hàng hóa chuyên canh có sự trao đổi, học hỏi và liên kết sản xuất và tiêu thụ.