Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền công tác dân tộc tỉnh Hòa Bình

Văn Hoa - 18:03, 22/02/2023

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ngày 22/2, Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình và Báo Hòa Bình phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2023 - 2027.

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo và Tổng Biên tập Báo Hòa Bình Nguyễn Mạnh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo và Tổng Biên tập Báo Hòa Bình Nguyễn Mạnh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, mục đích của chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên báo Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc gắn với mục tiêu và những nhiệm vụ cơ bản của ngành công tác dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023 - 2027.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Qua đó, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình và Báo Hòa Bình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo phát biểu tại Hội nghị
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình Đinh Thị Thảo phát biểu tại Hội nghị

Nội dung phối hợp thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin truyền thông, tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, vai trò của tổ chức, hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, những vấn đề và giải pháp liên quan đến công tác quản lý con người, kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn vùng đồng bào DTTS của tỉnh.

Đặc biệt, nội dung tập trung tuyên truyền về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và các nội dung liên quan nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể, trọng tâm là về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030...

Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình và Báo Hòa Bình kí kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền
Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình và Báo Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, phát huy hiệu quả chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thực hiện kịp thời hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho Người có uy tín và thân nhân khi ốm đau, qua đời hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai hỏa hoạn; tổ chức thăm hỏi, chúc tết Nguyên đán theo quy định. Kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng những tấm gương điển hình, mô hình tốt cách làm hay của Người có uy tín để biểu dương hoặc đề nghị biểu dương khen thưởng...

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín ở Thanh Hóa - Lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân

Người có uy tín ở Thanh Hóa - Lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi Thanh Hóa ngày một phát triển; an ninh - quốc phòng được đảm bảo, giữ vững. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực vượt khó vươn lên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn và sự đóng góp tích cực của Người có uy tín trên các lĩnh vực.