Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ngành Tuyên giáo đặt trọng tâm vào tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Thanh Hà - 11:34, 24/12/2019

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh tham dự Hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nêu rõ: “Ngành Tuyên giáo chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền việc công bố các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Nâng cao chất lượng tham mưu, góp ý các dự thảo Văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý phải chắt lọc được tâm tư, nguyện vọng và hiến kế của các tầng lớp Nhân dân, để báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”.

Năm 2020, ngành Tuyên giáo cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; tuyên truyền nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam với vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và các hoạt động quan trọng khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu một số bộ, ngành, địa phương đã tham luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc công bố Quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban Dân tộc công bố Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 21/5, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ cho công chức, viên chức quản lý thuộc Ủy ban Dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Nông Thị Hà; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.