Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Ngọc Lê - 15:08, 26/09/2023

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Vinh Tơr đã làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (HĐDT) do ông Quàng Văn Hương – Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội làm Trưởng đoàn để trao đổi các nội dung liên quan đến việc xây dựng Đề cương Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp 2013” (Đề án).

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Trao đổi từ phía Ban Soạn thảo Đề án, ông Quàng Văn Hương cho biết, trước yêu cầu đổi mới về tổ chức, hoạt động của Quốc hội để xây dựng Nhà nước pháp quyền, yêu cầu đối với việc xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách dân tộc (CSDT) ở nước ta đã và đang đặt ra nhiều vấn đề. Trong đó trọng tâm là cần rà soát toàn bộ các văn bản của Đảng đã ban hành liên quan đến CSDT, cùng với việc rà soát, đối chiếu các văn bản  quy phạm pháp luật của Nhà nước xác định những vấn đề, nội dung chưa được thể chế hóa, tổng hợp các nội dung CSDT cần thể chế hóa bổ sung, hoàn chỉnh phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sửa đổi bổ sung hoặc thay thế các quy định không còn phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện hành liên quan đến CTDT, CSDT; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết về lĩnh vực dân tộc để báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành vào thời điểm thích hợp.

Đề án được xây dựng nhằm báo cáo Đảng đoàn Quốc hội xem xét về thực trạng hệ thống văn bản có quy định liên quan đến CTDT, CSDT; việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp liên quan đến CSDT; mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ hóa CSDT trong thời gian tới theo các nghị quyết của Đảng và Quy định của Hiến pháp.

Quang cảnh buổi làm việc
Ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội trao đổi tại buổi làm việc

Quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án, Ban Soạn thảo đã được UBDT phối hợp, cung cấp các nội dung liên quan đến rà soát hệ thống chính sách dân tộc, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến CTDT, CSDT, tuy nhiên vẫn còn thiếu một số văn bản, cần tiếp tục được cập nhật; làm rõ hơn số liệu kết quả phân bổ, giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr và lãnh đạo một số vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc hệ thống hóa danh mục các văn bản, các CSDT đã được tích hợp vào Chương trình MTQG 1719 cũng như đang được nghiên cứu, hợp nhất, tích hợp lại; các chính sách đang tiếp tục được xây dựng triển khai (phân định miền núi vùng cao; xác định thành phần, tên gọi các dân tộc…). Trao đổi, phân tích quá trình thực hiện việc tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo liên quan đến việc phân bổ, giải ngân vốn Chương trình MTQG 1719; phân tích khó khăn của quá trình xây dựng Đề án này, trong đó đề xuất cần làm rõ khái niệm nội hàm của Đề án, cần xác định lại các tiêu chí đồng bộ hóa CSDT, nội dung gì đã đồng bộ và chưa đồng bộ?…

Cũng tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi và phân tích các nội dung chưa phù hợp, cần điều chỉnh; đồng thời làm rõ thêm việc xây dựng các tiêu chí đồng bộ CSDT; thông tin làm rõ được nhiều nội dung quan trọng xoay quanh dự thảo Đề cương Đề án.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr đánh giá cao những ý kiến trao đổi, đóng góp của các đồng chí đại biểu, thành viên Ban soạn thảo Đề án. Trên cơ sở các ý kiến, nội dung trao đổi, đề xuất của Ban Soạn thảo Đề án, UBDT sẽ giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, nội dung liên quan đến Đề án theo yêu cầu của Ban Soạn thảo. Về các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG 1719, đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 nghiên cứu phối hợp với Ban Soạn thảo, và nghiên cứu đề xuất với Bộ Tài chính trong việc cung cấp số liệu, đối khớp thông tin giữa các đơn vị.

Trong thời gian đến, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr mong muốn HĐDT tăng cường công tác phối hợp, để công việc được thuận lợi và đạt kết quả cao hơn.

Tin cùng chuyên mục
Thạch Thành (Thanh Hóa): Người có uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng

Thạch Thành (Thanh Hóa): Người có uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng

Những năm qua, Người có uy tín ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã trở thành "điểm tựa" quan trọng cho đồng bào DTTS nơi thôn xóm, bản làng. Phát huy vai trò trách nhiệm, Người có uy tín luôn đi đầu và hướng dẫn, vận động Nhân dân triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển quê hương.