Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Biểu dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Quỳnh Trâm - 18:26, 15/09/2023

Ngày 15/9, UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân DTTS sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu. Đến dự có ông Cầm Bá Tường - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng lãnh đạo các ban, ngành và 177 đại biểu là điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Ngọc Lặc là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, là cửa ngõ giao lưu về kinh tế - xã hội giữa các huyện miền núi với các huyện đồng bằng trong tỉnh. Toàn huyện có 20 xã và 1 thị trấn với 213 thôn, làng và khu phố. Dân số toàn huyện là 148.075 người, trong đó người DTTS chiếm 74,2%, với 4 dân tộc chính, là dân tộc Mường, Kinh, Dao và Thái.  

Trong những năm qua, đội ngũ Người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân các DTTS trên địa bàn đã có đóng góp rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động gia đình, dòng họ xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước ở khu dân cư, trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Phạm Văn Đạt - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc phát biểu khai mạc Hội nghị
Ông Phạm Văn Đạt - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc phát biểu khai mạc Hội nghị

Huyện Ngọc Lặc vinh dự, tự hào có những tấm gương tiêu biểu như: Nghệ nhân Nhân dân Phạm Thị Tắng; Nghệ nhân Phùng Quang Du; Nghệ nhân Bùi Hồng Nhi; Người có uy tín Phạm Văn Cảnh; Người có uy tín Lê Văn Quân; Trưởng dòng họ Phạm Văn Nam; hộ sản xuất kinh doanh điển hình Quách Văn Toản; Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Hưng Thịnh Phạm Văn Mư… và nhiều tấm gương tiêu biểu khác đã phát huy tốt vai trò quan trọng của mình, thực sự là “chỗ dựa” vững chắc, là “cầu nối” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc.

Những tấm gương cũng chính là trung tâm đoàn kết, tích cực vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hưởng ứng các phong trào giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng bản làng, quê hương yên vui, tiến bộ.

Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội nghị
Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Từ những đóng góp quan trọng của đội ngũ Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS, đã góp phần phát triển KT-XH, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Hiện nay, Ngọc Lặc đã đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), có 153/189 thôn đạt chuẩn NTM; 15/20 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến cuối năm 2023 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, 7 thôn đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn NTM. 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2022 là 10,3%; cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các vấn đề xã hội được chú trọng thực hiện; đời sống mọi mặt của người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,47%, giảm vượt so với kế hoạch là 2,02% và giảm 4,39% so với cùng kỳ năm trước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữa vững. Quốc phòng - an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng đảng có nhiều điểm mới.

Ông Phạm Văn Thiết - Phó Bí thư Thường trực huyện Ngọc Lặc phát biểu tại Hội nghị
Ông Phạm Văn Thiết - Phó Bí thư Thường trực huyện Ngọc Lặc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Thiết - Phó Bí thư Thường trực huyện Ngọc Lặc khẳng định: Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân là người DTTS đã có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển KT-XH, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, giữ vững quốc phòng - an ninh trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. 

Phó Bí thư Thường trực huyện Ngọc Lặc đề nghị, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tranh thủ, phát huy vai trò của đội ngũ những Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân các DTTS của huyện đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của huyện và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Ông Cầm Bá Tường - Phó Trưởng ban Dân tộc Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị
Ông Cầm Bá Tường - Phó Trưởng ban Dân tộc Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cầm Bá Tường - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích, đóng góp quý báu của đội ngũ Người có uy tín, trưởng thôn, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân các DTTS huyện Ngọc Lặc đối với sự phát triển KT-XH của huyện.

Bằng uy tín, sự am hiểu văn hóa, phong tục tập quán địa phương, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh mong đội ngũ Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, trưởng dòng họ và doanh nhân là người DTTS trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bao gồm cả chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo và các quy định của địa phương; không tin, không theo, không tham gia các tổ chức tự xưng, tà đạo, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo, phát triển đạo trái pháp luật; tham gia có hiệu quả công tác hòa giải tại địa bàn; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan...

Các cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Ngọc Lặc năm 2023
Các cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Ngọc Lặc năm 2023

Trong công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên tại địa phương luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo bền vững xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Ngọc Lặc năm 2023
Các cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Ngọc Lặc năm 2023

Tại Hội nghị, đã có 177 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Ngọc Lặc năm 2023. 

Tin cùng chuyên mục
Ngọc Lặc: Ghi nhận về những Người có uy tín đi đầu trong các phong trào thi đua ở cơ sở

Ngọc Lặc: Ghi nhận về những Người có uy tín đi đầu trong các phong trào thi đua ở cơ sở

Qúa trình phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi, không thể thiếu được vai trò của những Người có uy tín. Họ là những người đi đầu thực hiện hiệu quả và lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ sở.