Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Ninh Phước (Ninh Thuận): Họp mặt chức sắc các tôn giáo, Người có uy tín tiêu biểu

PV - 15:26, 31/01/2023

Ngày 30/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức họp mặt chức sắc các tôn giáo, Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Ninh Phước họp mặt chức sắc các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu đầu Xuân Quý Mão 2023
Lãnh đạo huyện Ninh Phước họp mặt chức sắc các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu đầu Xuân Quý Mão 2023

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Huyện ủy Ninh Phước ghi nhận và biểu dương chức sắc các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu trong năm 2022 đã tích cực vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết thi đua chung tay xây dựng nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nâng cao các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tích cực góp phần nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân.

Các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ngày Vì người nghèo; Đền ơn đáp nghĩa; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… được các tầng lớp Nhân dân đồng thuận thực hiện đạt nhiều kết quả. Toàn huyện thực hiện đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu; kinh tế tăng trrưởng đạt 11,33%; thu nhập bình quân đầu người đạt người 64,45 triệu đồng/năm, vượt 0,32 triệu đồng so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,03%. Lãnh đạo huyện mong muốn chức sắc các tôn giáo, Người có uy tín bày tỏ tình cảm, trách nhiệm đóng góp ý kiến cho lãnh đạo huyện tiếp tục nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân, góp phần cùng huyện Ninh Phước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Chức sắc các tôn giáo, các cá nhân có uy tín tiêu biểu bày tỏ vui mừng với những thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển các dự án du lịch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư cơ sở sản xuất tạo việc làm cho lao động địa phương có thu nhập ổn định. Đầu tư xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn các tiêu chí đô thị loại IV.