Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Phát huy vai trò của đảng viên trong phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Trà Vinh

Như Tâm - 07:27, 24/12/2023

Xác định công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, là nhiệm vụ chính trị quan trọng và phải triển khai thường xuyên, liên tục. Theo đó, Ban Dân tộc và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Trà Vinh đã xây dựng quy chế phối hợp và đã triển khai thực hiện nhiều nội dung hoạt động, trong đó chú trọng phát huy vai trò của đảng viên trong việc gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng DTTS, góp phần thúc đẩy phát triển vùng đồng bào Khmer.

Đảng viên Đồn biên phòng Long Vĩnh ( BĐBP Trà Vinh) xuống cơ sở thăm hộ gia đình khó khăn trên địa bàn
Các đảng viên Đồn biên phòng Long Vĩnh ( BĐBP Trà Vinh) thường xuyên bám sát cơ sở, thăm hỏi và hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn


Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào DTTS sinh sống, trong đó, đông nhất là đồng bào Khmer chiếm gần 32% dân số toàn tỉnh, tiếp đến là Chăm, Hoa. Trà Vinh xác định, đoàn kết các dân tộc là yếu tố quan trọng, tạo nên sự thành công trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh trật tự của tỉnh. Theo đó, với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Ban Dân tộc và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Trà Vinh đã xây dựng quy chế phối hợp nhiều nội dung hoạt động, trong đó chú trọng phát huy vai trò của đảng viên trong việc gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng DTTS.

 Đồng thời, hai đơn vị cũng tích cực triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, công tác dân tộc, các chủ trương của địa phương về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; các hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới biển.

Kết quả, đã tuyên truyền đến đồng bào khu vực biên giới biển được 523 cuộc, có 1.046 lượt người dự; đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS về công tác dân tộc, chính sách dân tộc như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS-MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam được 46 cuộc, có 2.309 lượt người tham dự.

Ông Hà Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết: Qua tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong vùng đồng bào Khmer, đã góp phần nâng cao về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước. Qua đó, đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS. 

Đặc biệt, từ phát huy vai trò đảng viên trong công tác vận động quần chúng, nhiều đảng viên đã thể hiện khả năng, năng lực chuyên môn, trình độ, tham gia đóng góp được nhiều ý kiến giá trị trong các cuộc họp, góp phần vào việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng các tổ chức chính trị, xây dựng chính quyền ngày càng phát triển.

Điển hình như năm 2023, BĐBP tỉnh Trà Vinh đã cử 38 đảng viên dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm; qua đó đảng viên có nhiều ý kiến, giải pháp cho công tác xây dựng chi bộ, công tác hội, quần chúng của địa phương. Hiện nay, đơn vị phân công 53 đảng viên phụ trách 200 hộ gia đình khó khăn và cần có sự trợ giúp, đang tiếp tục phát huy hiệu quả, kịp thời nắm tâm tư, tình cảm của các hộ gia đình, giúp các hộ dân lao động sản xuất và khắc phục hậu quả triều cường dâng cao, thu hoạch hoa màu...

Thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, BĐBP đã hỗ trợ 1.524 kg gạo cho 06 hộ nghèo, 05 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” hiện nay có 03 cháu; chương trình “Nâng bước em tới trường’’ hỗ trợ 204.000.000đ/34 em; tổ chức trao 06 con bò giống sinh sản cho 06 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới biển, tổng trị giá 110.400.000đ...

BĐBP Trà Vinh tham gia giúp dân khắc phục hậu quả triều cường dâng cao
BĐBP Trà Vinh tham gia giúp dân khắc phục hậu quả triều cường dâng cao

Tại các vùng DTTS, các đảng viên trong lực lượng Biên phòng cũng tích cực vận động bà con DTTS tham gia “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Cựu chiến binh giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế” gắn với xây dựng nông thôn mới...

Các đảng viên cũng tích cực tham gia Câu lạc bộ “Bảo vệ môi trường”, mô hình “rào xanh, ngõ sáng”, “tuyến đường hoa’’; vận động Thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100%; tham gia triển khai các hoạt động giúp dân, xây dựng cầu đường, các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo đạt hiệu quả. Những hoạt động, phong trào trên của các đảng viên BĐBP nhận được sự ủng hộ, yêu mến của Nhân dân, củng cố tình quân dân khu vực biên giới.

Vai trò của những người đảng viên cũng để lại dấu ấn rõ rét nhất trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, các Đồn Biên phòng đã phối hợp địa phương, các ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động cho 3.739 hộ dân xây dựng cảnh quan môi trường, đô thị gắn với vận động làm cột cờ, đèn đường (126 trụ đèn), làm hố xí hợp vệ sinh, phát hoang, vệ sinh đường nông thôn dài hơn 12 km.

Đảng viên ĐBP Long Vĩnh ( BĐBP Trà Vinh) tham gia cù ng ban Quản trị chùa Khmer vận động đồng bào Phát tử thực hiện tốt các phòng trào thi đua tại địa phương
Đảng viên ĐBP Long Vĩnh ( BĐBP Trà Vinh) tham gia cùng ban Quản trị chùa Khmer vận động phật tử thực hiện tốt các phòng trào thi đua tại địa phương

Để có được những thành quả trên, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Trà Vinh đã thường xuyên tổ chức tập huấn để bồi dưỡng, củng cố kiến thức, kỹ năng về công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động. 

Riêng năm 2023, hai đơn vị phối hợp mở lớp lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho hơn 20 cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các ĐBP có đông đồng bào DTTS, phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh mở 1 lớp tiếng dân tộc Khmer trình độ chứng chỉ quốc gia cho 25 cán bộ chủ chốt theo qui định của Bộ tư lệnh ĐBBP.

Đại tá Đỗ Hữu Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Trà Vinh cho biết, thông qua các buổi tập huấn, cán bộ sĩ quan BĐBP Trà Vinh đã được các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, thời gian công tác, cũng như am hiểu các phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào dân tộc trực tiếp truyền đạt 6 chuyên đề cơ bản về kiến thức dân tộc như: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc, pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; Công tác quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đại tá Đỗ Hữu Lộc cũng nhấn mạnh, thông qua các buổi tập huấn, cũng là dịp để đội ngũ cán bộ BĐBP có cơ hội nhìn lại để đánh giá năng lực và tiếp thu thêm những kiến thức mới trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh. Từ đó, tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò đảng viên công tác trong vùng đồng bào DTTS và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển.