Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tiếng nói từ cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng: Cần sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách

Minh Thu - 19:09, 07/06/2023

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn Trung ương bố trí cho các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là 1.501,025 tỷ đồng.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị

Trong đó, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) 735,782 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 362,173 tỷ đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 403,070 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2022, ngân sách được phân bổ là 415,492 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 41,6%.

Nguyên nhân của việc giải ngân nguồn vốn chậm được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đưa ra là do quá trình triển khai các chương trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách.

Đối với Chương trình MTQG 1719, hiện địa phương khó khăn trong hướng dẫn triển khai nguồn kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, kiểm tra, nghiệm thu và lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng; mức chi lớp xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS; nguồn vốn hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn thông qua vay vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi đặc biệt để thực hiện các nội dung thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 9…