Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Ủy ban Dân tộc đã thể hiện vai trò thúc đẩy thực hiện Chương trình MTQG 1719

Thanh Huyền - 06:26, 07/06/2023

Báo cáo trước Quốc hội và cử tri cả nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thiện thể chế, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi ( gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành đã hoàn thành khối lượng công việc khá lớn. Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản ban hành còn chậm; một số quy định, hướng dẫn thiếu đồng bộ, chưa rõ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai so với dự kiến kế hoạch.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hầu A Lềnh khẳng định, công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, cấp bách của Đảng và Nhà nước ta, được thực hiện thông qua các chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật và hệ thống chính sách liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, góp phần quan trọng trong thực hiện chiến lược Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Báo cáo trước Quốc hội và cử tri cả nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thiện thể chế, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT và các bộ, ngành đã hoàn thành khối lượng công việc khá lớn. Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản ban hành còn chậm; một số quy định, hướng dẫn thiếu đồng bộ, chưa rõ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai so với dự kiến kế hoạch.

Nguyên nhân do tác động của dịch bệnh Covid-19. Nội dung chương trình rộng, quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực nên khó tránh khỏi phát sinh trong quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách. Chương trình có sự tham gia quản lý của nhiều bộ, ngành nên đòi hỏi tiến hành nhiều thủ tục, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ hoàn thiện sửa đổi, bổ sung quy định, cơ chế đang còn vướng mắc. Tích cực thực hiện chỉ đạo theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý kiến nghị của bộ ngành, địa phương trong quá trình triển khai các Chương trình MTQG… Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn phù hợp với điều kiện các địa phương; tạo cơ chế thuận lợi đơn giản hóa trên tinh thần cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong hướng dẫn triển khai thực hiện. Xây dựng, ban hành cẩm nang/Sổ tay hướng dẫn; hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, theo dõi giám sát đánh giá để tạo thuận lợi trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện tại các cấp. Cá thể hoá trách nhiệm gắn với giải pháp quyết liệt đẩy mạnh tốc độ giải ngân để đạt mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình vào cuối năm 2025; Chủ động đôn đốc, hướng dẫn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình tại các địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào các dân tộc ở Dur Kmăl khắc ghi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng bào các dân tộc ở Dur Kmăl khắc ghi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đồng bào các dân tộc xã căn cứ cách mạng Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk luôn dành tình cảm trân quý đến nhà lãnh đạo tài ba, dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Ghi nhớ lời dạy của Tổng Bí Thư, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Dur Kmăl luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no.