Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Phú Yên: Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca các DTTS gắn với phát triển du lịch

PV - 10:17, 29/03/2022

Ngày 28/3, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các DTTS gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Nghệ thuật Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh minh họa)
Nghệ thuật Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh kiểm kê và cập nhật kiểm kê hàng năm nhằm đánh giá thực trạng và phân loại; lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian gồm dân ca, dân vũ, dân nhạc các DTTS; có 10% di sản thuộc loại hình này được đưa vào danh mục quốc gia; các nghệ nhân về lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nói chung và loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS nói riêng được hưởng chính sách hỗ trợ trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Tỉnh phấn đấu 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ - CLB) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; 30% các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các DTTS được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng gắn với phát triển du lịch. Hỗ trợ thí điểm 3 mô hình CLB văn hóa văn nghệ hoạt động hiệu quả phục vụ phát triển du lịch tại các địa phương. Các khu, điểm du lịch cộng đồng vùng đồng bào DTTS duy trì hoạt động ít nhất 1 CLB/đội văn nghệ phục vụ phát triển du lịch.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, hoàn thành công tác kiểm kê, đánh giá, phân loại và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc các DTTS; có từ 15% các di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc tiêu biểu của đồng bào các DTTS được xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Có từ 30 - 40% các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc được hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và các giá trị tiêu biểu được khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; 60% thôn, buôn vùng đồng bào DTTS có đội văn nghệ/CLB truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng. Phấn đấu có từ 6 mô hình bảo tồn CLB dân ca, dân vũ, dân nhạc hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho cộng đồng và tạo sản phẩm du lịch đặc thù từ di sản văn hóa.

Tin cùng chuyên mục
Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2024

Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2024

Tối 1/3, tại xã Cúc Phương, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc "Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2024". Đây là sự kiện thường niên của đồng bào các dân tộc huyện Nho Quan nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.