Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Bình: Trao Dê giống hỗ trợ sinh kế cho đồng bào DTTS

Khánh Ngân - 00:08, 23/09/2023

Ngày 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tổ chức trao 12 con dê giống sinh sản để hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ gia đình người Bru-Vân Kiều ở bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình).

(tin): Lệ Thủy (Quảng Bình): Trao Dê giống hỗ trợ sinh kế cho đồng bào DTTS
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) trao dê giống cho các hộ đồng bào DTTS ở bản Bạch Đàn

Trước đó, Ủy ban MTTQ huyện Lệ Thủy phối hợp với chính quyền địa phương xã Lâm Thủy khảo sát đối tượng cũng như nhu cầu thực tế trong việc tạo sinh kế phù hợp cho đồng bào ở DTTS ở bản Bạch Đàn.

Qua kết quả khảo sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy quyết định trao 12 con dê giống cho 5 hộ gia đình người Bru-Vân Kiều ở bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy để giúp đồng bào phát triển sinh kế.

Tổng trị giá hỗ trợ là 40 triệu đồng, nguồn kinh phí này được trích từ Quỹ Vì người nghèo của huyện Lệ Thủy. Đây là việc làm có ý nghĩa, nhằm giúp đồng bào DTTS ở bản Bạch Đàn có thêm sinh kế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Việt Nam: Phát huy sức mạnh nội sinh trong phát triển (Bài 4)

Tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Việt Nam: Phát huy sức mạnh nội sinh trong phát triển (Bài 4)

Văn hóa được xác định là sức mạnh nội sinh trong phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển văn hóa, trong đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.