Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Nam: Cải thiện dinh dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi ở các huyện nghèo

T.Nhân - H.Trường - 08:28, 20/05/2024

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện Tiểu dự án cải thiện dinh dưỡng (Tiểu dự án 2- Dự án 3) năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mục tiêu chung là cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo.

Quảng Nam đang nỗ lực cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em ở các huyện nghèo
Quảng Nam đang nỗ lực cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em ở các huyện nghèo

Mục tiêu cụ thể là hạ xuống mức thấp các thể thiếu dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo. Riêng năm 2024, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo xuống 2% so với năm 2023; phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo xuống từ 0,7 - 1% so với năm 2023; phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ học đường từ trên 5 - 16 tuổi thể thấp còi sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo xuống 2% so với năm 2023.

Cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo. Chỉ tiêu của năm 2024 là tối thiểu 80% trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng; tối thiểu 80% phụ nữ mang thai sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo được cung cấp viên đa vi chất từ khi phát hiện mang thai đến 1 tháng sau sinh.

Bảo đảm ứng phó về phòng, chống suy dinh dưỡng trong tình huống khẩn cấp cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Chỉ tiêu của năm 2024 là tăng tỷ lệ trẻ em 6 - 23 tháng tuổi sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo ăn bổ sung đúng, tối thiểu 7 - 10% so với năm 2023; tối thiểu tỷ lệ hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng trong tình huống khẩn cấp trên địa bàn các huyện nghèo đạt 80%...