Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Nam: Phân bổ hơn 315 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững

T.Nhân - H.Trường - 05:20, 27/03/2024

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2024 (đợt 1) với tổng số tiền hơn 315 tỷ đồng.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết trong tổng số tiền hơn 315,5 tỷ đồng được phân bổ trong đợt này, kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương là hơn hơn 284,6 tỷ đồng, số còn lại là kinh phí đối ứng của tỉnh với hơn 30,8 tỷ đồng.

Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giúp nhiều người dân vươn lên trong cuộc sống
Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giúp nhiều người dân vươn lên trong cuộc sống

Theo đó, UBND tỉnh sẽ phân bổ cho các sở, ngành thuộc tỉnh với tổng số tiền gần 24,9 tỷ đồng (trong đó nguồn ngân sách Trung ương là hơn 21,6 tỷ đồng; nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2024 chưa phân bổ là hơn 3,2 tỷ đồng); phân bổ cho các địa phương với tổng số tiền là hơn 290,6 tỷ đồng, nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2024 chưa phân bổ hơn 27,6 tỷ đồng).

Tỉnh Quảng Nam giao các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành và theo Công văn số 601/UBND-KTTH ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh. Trường hợp, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện được điều chỉnh, bổ sung bởi văn bản khác, thì thực hiện theo văn bản điều chỉnh, bổ sung đó; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thanh quyết toán đúng quy định.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu căn cứ kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung nêu trên, chủ động cân đối bố trí kinh phí đối ứng thuộc ngân sách cấp mình để triển khai thực hiện chương trình đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định; Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các địa phương thực hiện bảo đảm tiến độ, kế hoạch yêu cầu…

Tin cùng chuyên mục
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.