Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Nam ra mắt 02 mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại vùng DTTS, miền núi

Hoàng Thanh - Xuân Hải - 08:25, 27/11/2023

Tại Quảng Nam, Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức ra mắt 02 mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại thôn 2, xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My) và thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn (Bắc Trà My). Tham dự có các đại diện lãnh đạo ban, ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ của 02 huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, ban ngành, Hội đoàn thể 02 xã và trên 200 đại biểu là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, Hội viên phụ nữ tại thôn 2, xã Trà Dơn và thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn.

BCĐ- Tin CĐ Thông tin đối ngoại) Quảng Nam ra mắt 02 mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại vùng miền núi, dân tộc thiểu số.
Đại diện lãnh đạo ban, ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 huyện tham dự lễ ra mắt mô hình "Địa chỉ tin cậy"

Mô hình “Địa chỉ tin cậy” thuộc Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2030 góp phần thực hiện Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban quản lý mô hình gồm các thành viên đại diện các ban ngành chức năng liên quan như: Công an, Tư pháp, Y tế, cơ quan Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn của 2 xã.

Địa chỉ tin cậy được lựa chọn và đặt tại gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng My, thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn và gia đình chị Thái Thị Ngọc Phiên, thôn 2 xã Trà Dơn. Tại buổi ra mắt mô hình, các đại biểu đã được thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân, phòng, chống bạo lực gia đình; được hướng dẫn các kỹ năng phát hiện, lên tiếng, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

BCĐ- Tin CĐ Thông tin đối ngoại) Quảng Nam ra mắt 02 mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại vùng miền núi, dân tộc thiểu số. 1
Trao biển “Địa chỉ tin cậy” cho các hộ gia đình

Việc xây dựng mô hình “Địa chỉ tin cậy” là việc làm cần thiết và có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình có chỗ để tạm lánh, góp phần nâng cao ý thức người dân và hội viên phụ nữ trong thực hiện pháp luật về hôn nhân, ngăn ngừa bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.