Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Ninh: 150 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đầm Hà lần thứ IV-2024

Mỹ Dung - 19:32, 24/06/2024

Ngày 24/6, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV-2024. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, huyện Đầm Hà và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 14.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đầm Hà lần thứ IV-2024
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đầm Hà lần thứ IV-2024

Hiện, huyện Đầm Hà có hơn 13.000 người DTTS, chiếm khoảng 31,6% dân số toàn huyện. Trong 5 năm qua, diện mạo vùng nông thôn, vùng DTTS và miền núi cũng như đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2023 đạt 74,4 triệu đồng/người/năm, tăng 1,3 lần so với năm 2020. Đến hết năm 2023, huyện có 8/8 xã đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), 6/8 xã đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao, 4/8 xã đạt chuẩn tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Huyện cũng đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

Trong giai đoạn 2024-2029, huyện Đầm Hà đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc...

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện
Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện

Đến năm 2029, huyện Đầm Hà phấn đấu đạt một số chỉ tiêu, như: Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS, miền núi tối thiểu bằng 1/2 thu nhập bình quân chung của tỉnh; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% dân số; “Thị trấn Đầm Hà đạt chuẩn đô thị văn minh”; 100% cán bộ, công chức các xã miền núi, vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn…

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác, chính sách DTTS. Đại hội cũng bầu 19 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ninh và thông qua Quyết tâm thư của Đại hội.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Điều tra viên nỗ lực, vượt khó thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Quảng Ninh: Điều tra viên nỗ lực, vượt khó thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Cùng với cả nước, từ ngày 1/7 đến 15/8, đồng loạt các địa phương vùng DTTS tỉnh Quảng Ninh tiến hành ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024. Tại đây, các điều tra viên đã và đang nỗ lực vượt khó để triển khai đúng kế hoạch, chương trình và tiến độ đề ra.