Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sóc Trăng: Hơn 700 người tham dự Hội nghị tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại và tình hình biển, đảo

Văn Long - Xuân Hải - 17:03, 03/11/2023

Từ ngày 1 đến 3-11/2023, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tuyên truyền công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại trên khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2030. Tham dự hội nghị có hơn 700 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới biển thuộc thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Cù Lao Dung.

Báo cáo viên thông tin về chính sách đối ngoại của Việt Nam và kết quả công tác đối ngoại thời gian gần đây cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.
Báo cáo viên thông tin về chính sách đối ngoại của Việt Nam và kết quả công tác đối ngoại thời gian gần đây cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về các nội dung như: Chính sách đối ngoại của Việt Nam và kết quả công tác đối ngoại thời gian gần đây; đường lối đối ngoại của Đảng, tình hình về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và quan điểm của Đảng về bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo trong tình hình mới; tuyên truyền công tác vận động Nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ý nghĩa của hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”…

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền tại Phường 1, thị xã Vĩnh Châu.
Quang cảnh hội nghị tuyên truyền tại phường 1, thị xã Vĩnh Châu.

Thông qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, Nhân dân các dân tộc khu vực biên giới biển của tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vùng biển đối với an ninh quốc gia; tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên cán bộ và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.