Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sóc Trăng: Tín dụng chính sách tạo "cú hích" phát triển vùng đồng bào DTTS

Lan Anh - 16:48, 22/03/2021

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc sinh sống, chiếm gần 36% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo “cú hích” mạnh mẽ, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên phát triển kinh tế, vượt khó, thoát nghèo.


Vốn ưu đãi từ NHCSXH đã giúp bà con đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ổn định cuộc sống.
Vốn ưu đãi từ NHCSXH đã giúp bà con đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ổn định cuộc sống.

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng có những chuyển biến khá rõ nét; đời sống của đồng bào DTTS đã được cải thiện đáng kể. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ đồng vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Cũng nhờ nguồn vốn này mà bà con đã dần thay đổi nhận thức về tổ chức cuộc sống; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo trật tự xã hội, ổn định an ninh quốc phòng… 

Năm 2020, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng có tổng dư nợ đạt trên 3.696 tỷ đồng, với 151.018 khách hàng đang vay vốn (trong đó dư nợ của hộ đồng bào DTTS là 1.848 tỷ đồng, tương đương 50% tổng dư nợ). Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã được sự quan tâm của NHCSXH Việt Nam, giao chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ trên 7%, để tập trung cho vay đến đối tượng thụ hưởng trên địa bàn có nhiều đồng bào DTTS của tỉnh như hiện nay.

Trên cơ sở đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nguồn vốn được giao đến các huyện có đông đồng bào DTTS tiếp cận vốn để phát triển sản xuất. Trong 2 tháng đầu năm 2021, Chi nhánh đã thực hiện cho vay trên 65 tỷ đồng, với 2.268 hộ vay vốn để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho đồng bào DTTS. 

Có thể khẳng định, chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào DTTS có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp cho bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; hướng đến mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng DTTS. Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 7/6/2023

Tin trong ngày - 7/6/2023

Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn về cung ứng điện; Các ngành hàng đều gặp khó về thị trường xuất khẩu cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.