Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Sóc Trăng: Tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2023 cho cán bộ Bộ đội Biên phòng

Lê Vũ - Văn Long - 08:11, 27/10/2023

Sáng 26/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường Trung cấp Paly Nam bộ tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2023 cho cán bộ đơn vị.

Quang cảnh các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2023 cho cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng
Quang cảnh các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2023 cho cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Tham gia học đợt này có 85 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại cơ quan Bộ Chỉ huy và các Đồn Biên phòng, chưa qua lớp bồi dưỡng tiếng Khmer căn bản. 

Lớp học diễn ra trong thời gian 25 ngày, với tổng số 200 tiết học (8 tiết/ngày), được tổ chức theo hình thức học tập trung tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sóc Trăng và học trực tuyến qua mạng Internet do các giáo viên của Trường Trung cấp Paly Nam bộ tỉnh Sóc Trăng phụ trách giảng dạy. Nội dung đào tạo theo chương trình bồi dưỡng tiếng Khmer căn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 3 nội dung như: Nhận diện chữ viết, ráp vần; giao tiếp thông thường và các thuật ngữ quân sự.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2023
Đại tá Lê Văn Anh - Phó chính ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2023

Phát biểu khai mạc lớp học, Đại tá Lê Văn Anh - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, việc triển khai mở lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

Lớp học cũng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thông thạo tiếng Khmer, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ giao tiếp với đồng bào dân tộc Khmer ở địa bàn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, tích cực thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm, chăm lo cho đồng bào các DTTS và sự phát triển của vùng DTTS và miền núi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là những cống hiến to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là nền tảng vững chắc để Đảng, Nhà nước ta hoạch định chính sách dân tộc trong tình hình mới.