Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Tập huấn triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Nguyệt Anh - 15:38, 30/11/2022

Ngày 29/11, tại TP. Sóc Trăng, Vụ Công tác Dân tộc địa phương thuộc Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới tham gia tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Quang cảnh buổi Tập huấn.
Quang cảnh buổi Tập huấn.

Tại Hội nghị, hơn 100 Người có uy tín và Trưởng ban nhân dân ấp, khóm trong toàn tỉnh Sóc Trăng được tập huấn 3 chuyên đề, gồm: Một số kỹ năng nghiệp vụ và cách thức tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi; vai trò Người có uy tín trong công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; khái quát về Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Qua Hội nghị tập huấn này nhằm nâng cao năng lực, nhận thức của Người có uy tín, cán bộ làm công tác dân tộc về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi để từ đó triển khai sâu rộng trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục
Trà Vinh chú trọng nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS

Trà Vinh chú trọng nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS

Nằm ở phía Đông Nam vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh có diện tích tự nhiên 2.390km2; có số dân trên 1 triệu người, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 31%. Những năm qua, các địa phương trong tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer, trọng tâm là Chương trình MTQG 1719… Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển.