Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thạch Thành (Thanh Hóa): Người có uy tín đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng

Quỳnh Trâm - 12:00, 04/12/2023

Những năm qua, Người có uy tín ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã trở thành "điểm tựa" quan trọng cho đồng bào DTTS nơi thôn xóm, bản làng. Phát huy vai trò trách nhiệm, Người có uy tín luôn đi đầu và hướng dẫn, vận động Nhân dân triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển quê hương.

"Cầu nối" giữa đồng bào DTTS với Đảng, chính quyền

Thạch Thành là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, diện tích tự nhiên khoảng gần 55.920 ha, dân số trên 157.260 người, trong đó dân tộc Mường chiếm 51%. Với đặc thù của địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa nên so với nhiều vùng đồng bào nông thôn khác, đời sống kinh tế-xã hội cũng như trình độ dân trí vùng đồng bào còn nhiều hạn chế...

Người có uy tín Thạch Thành chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa
Người có uy tín ở Thạch Thành chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa

Những năm gần đây, nhờ được thụ hưởng các chính sách dân tộc, các xã vùng cao của huyện Thạch Thành đã có những chuyển biến tích cực trong đời sống, kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống của đồng bào DTTS cũng đã có những thay đổi tích cực. Để triển khai hiệu quả các dự án, chính sách từ trung ương đến địa phương, không thể thiếu vai trò của những Người có uy tín.

Trong những năm qua, Người có uy tín trong cộng đồng DTTS trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò là cầu nối giữa đồng bào DTTS với các ban, ngành, đoàn thể, là cơ sở thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, là kênh thông tin quan trọng góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Đồng thời, tuyên truyền, vận động đồng bào nêu cao tinh thần cảnh giác chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Bằng uy tín của mình, họ đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan, không theo đạo trái quy định, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Thủy, Người có uy tín thôn Xuân Thắng, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành. Với vai trò là Người có uy tín trong cộng đồng dân cư; là Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, ông luôn trăn trở: “Làm sao để quê hương giàu mạnh, người dân được ấm no, hạnh phúc, góp sức đưa xã Thạch Cẩm thực sự là đầu tàu trong phát triển kinh tế, ổn định về an ninh, quốc phòng; các dân tộc anh em đoàn kết, phát triển ”. 

Ông Nguyễn Văn Thủy, Người có uy tín thôn Xuân Thắng được Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS &MN huyện Thạch Thành giai đoạn 2021- 2023
Ông Nguyễn Văn Thủy, Người có uy tín thôn Xuân Thắng được Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS &MN huyện Thạch Thành giai đoạn 2021- 2023

Không chỉ luôn nghiêm chỉnh chấp hành các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ông còn thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin, tình hình thời sự quốc tế và trong nước; nhất là các tình hình liên quan tác động đến địa phương để phát hiện, cảnh giác với âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Ông bảo, không để chúng lợi dụng tuyên truyền, kích động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, nếu có vụ việc phát sinh trong nội bộ Nhân dân, ông tham gia cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, giải quyết, đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Trong các cuộc họp của thôn, của Chi bộ, ông chú trọng phổ biến các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định mới của pháp luật; vận động bà con Nhân dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, giáo dục con em, người thân trong gia đình, dòng họ không phạm tội, chăm lo lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Ngoài ra, ông còn vận động nhiều hộ gia đình tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng có năng suất, thực hiện các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Trong xây dựng nông thôn mới, ông Thủy đã tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng cơ sở vật chất thiết yếu trên địa bàn thôn, đến nay bằng sự đóng góp của Nhân dân thôn đã xây dựng được 3km đường giao thông nông thôn, chỉnh trang sữa chữa nhà văn hóa khang trang, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thôn.

Ông Bùi Công Bằng, thôn Thành Minh, xã Thành phát biểu tại Hội nghị tôn vinh điển hình Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS huyện Thạch Thành
Ông Bùi Công Bằng, thôn Thành Minh, xã Thành phát biểu tại Hội nghị tôn vinh điển hình Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS huyện Thạch Thành

Hay như ông Bùi Công Bằng, với cương vị là Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Vân Lung, là Người có uy tín thôn Thành Minh, xã Thành Long. Ông luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con giáo dân trong giáo xứ và đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Như trong xây dựng NTM ông đã vận động Nhân dân thực hiện bê tông hoá 7,9 km đường liên thôn, 5,3 km đường nội đồng, đóng góp đối ứng xây dựng 2 trường học chuẩn quốc gia, với số tiền quyên góp ủng hộ xây dựng hơn 4,2 tỷ đồng, hiện xã Thành Long đã được công nhận xã NTM.

Ngoài ông Thủy, ông Bằng còn có nhiều tấm gương Người có uy tín trên địa bàn huyện đã có những nỗ lực hết mình, không ngừng nghỉ cho sự nghiệp xây dựng bản làng, quê hương.

Phát huy vai trò nòng cốt của Người có uy tín

Với những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín, thời gian qua, tại các vùng DTTS huyện Thạch Thành, kinh tế- xã hội phát triển tích cực, an ninh trật tự ổn định, không phát sinh điểm nóng ảnh hưởng ANTT địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng được tăng cường; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy...

Công tác giảm nghèo bền vững được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả cao. Hiện nay, toàn huyện có 36.455 hộ với 157.266 khẩu, trong đó, tổng số hộ nghèo là 2.571 hộ, chiếm 7,05% (giảm 6,28% so với cuối năm 2021); tổng số hộ cận nghèo 1.920 hộ, chiếm 5,27% (giảm 2,59% so với cuối năm 2021), dự kiến đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,54%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,96%.

 Nhiều Người có uy tín tiêu biểu huyện Thạch Thành được biểu dương, tôn vinh
Nhiều Người có uy tín tiêu biểu huyện Thạch Thành được biểu dương, tôn vinh

Ông Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đánh giá cao vai trò của Người có uy tín đối với sự ổn định, phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS của địa phương. Ông Tam chia sẻ, tại vùng đồng bào DTTS và miền núi kinh tế phát triển còn chậm, mặt bằng dân trí còn thấp và không đồng đều. Nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân còn hạn chế, cũng gây ra những khó khăn nhất định cho công tác tuyên truyền, vận động của Người có uy tín. Bên cạnh đó, ngân sách của địa phương còn hạn hẹp, nên chi cho hoạt động Người có uy tín còn gặp nhiều khó khăn...

Theo ông Tam, trong giai đoạn tới, để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719, huyện sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của Người có uy tín, xác định đây là lực lượng tiêu biểu, nòng cốt luôn được đồng bào DTTS nghe theo; tìm hiểu, gặp gỡ, vận động Người có uy tín để phát huy, tranh thủ tối đa khả năng, năng lực và uy tín của họ đóng góp cho địa phương. 

Tin cùng chuyên mục
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr kiểm tra việc sắp sếp đơn vị hành chính tại Đắk Lắk

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr kiểm tra việc sắp sếp đơn vị hành chính tại Đắk Lắk

Ngày 13/6, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr làm trưởng đoàn đã làm việc về sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc và đại diện một số bộ, ngành.