Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Thái Nguyên: Khảo sát công tác giáo dục tại vùng đồng bào DTTS

Mỹ Dung - 20:18, 22/05/2024

Ngày 22/5, Đoàn công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thái Nguyên tiến hành khảo sát việc thực hiện Dự án 5 - Tiểu dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Đoàn công tác khảo sát tại công trình Điểm trường Lân Quan (xã Tân Long)
Đoàn công tác khảo sát tại công trình Điểm trường Lân Quan (xã Tân Long)

Hiện trên địa bàn huyện Đồng Hỷ có 55 trường, trong đó có 8 trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú, với 120 lớp và 3.057 học sinh; 557 học sinh được hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; 1 trường phổ thông dân tộc nội trú với 13 lớp, 364 học sinh.

Tính riêng năm 2023, tổng kinh phí phân bổ đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng, công trình phục vụ học tập, công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh là trên 5,5 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp thực hiện mua sắm thiết bị trên 1,3 tỷ đồng...

Tại buổi khảo sát, các thành viên đã trao đổi, thảo luận những khó khăn trong quá trình triển khai nguồn lực thực hiện Dự án 5 - Tiểu dự án 1; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm đúng quy định của pháp luật...