Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thái Nguyên lần đầu tiên tổ chức Giải báo chí viết về tỉnh

Hồng Phúc - 18:16, 28/11/2023

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức họp báo về Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024. Tại buổi họp, Ban Tổ chức đã thông tin về thể lệ, điều kiện tham dự Giải thưởng.

Họp báo về Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024.
Họp báo về Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024.

Đây là giải báo chí quy mô cấp tỉnh đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, có hình thức thể hiện mới, sáng tạo. Từ đó nâng cao chất lượng các loại hình báo chí nhằm tuyên truyền, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với đó, góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh nói riêng và những người làm báo trên cả nước nói chung.

Theo Ban Tổ chức thông tin, đối tượng tham dự giải gồm: Tác giả hoặc nhóm tác là công dân Việt Nam, người nước ngoài có các tác phẩm báo chí viết về Thái Nguyên bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí trong giai đoạn quy định xét Giải thưởng. Tác giả có tác phẩm tham dự Giải thưởng không vi phạm pháp luật và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong thời gian tham dự Giải.

Các tác phẩm tham dự Giải thưởng là tác phẩm được công bố, sử dụng lần đầu trong thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023, trên 4 loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí.

Nội dung các tác phẩm phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

Ngoài ra, các tác phẩm dự thi phải thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tác phẩm đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, Nhân dân quan tâm, phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên; nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện, có tính định hướng dư luận cao và sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.