Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thái Nguyên: Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Trí Phương - 14:00, 09/06/2023

Ngày 9/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2023. Tham gia Hội nghị có 250 cán bộ, công chức là thành viên tổ công tác Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên đã được học tập, nghiên cứu, thảo luận về các kỹ năng như: Lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; lập dự án, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình; kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình...

Tại buổi tập huấn, các đại biểu cũng đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; việc xây dựng một số nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh; kỹ năng sử dụng, khai thác dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo trên hệ thống ứng dụng Connection...

Theo kế hoạch, Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững sẽ kéo dài đến hết ngày 10/6.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Nhiều chuyển biến tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Bình Định: Nhiều chuyển biến tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 28/2, Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định tổ chức tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.