Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Thanh Hóa cấm lợi dụng kêu gọi tài trợ để ép đóng góp trong trường học

Quỳnh Trâm - 19:10, 19/09/2023

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa có tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh về mức tạm thu học phí năm học 2023 - 2024. Trong đó, các khoản thu còn lại phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục dự kiến được thu như năm học 2022 - 2023.

Theo tờ trình của Sở GD&ĐT Thanh Hóa xin ý kiến UBND tỉnh, phí xét tuyển hồ sơ đầu cấp (đối với cấp học không tổ chức thi tuyển) tối đa là 25.000 đồng/học sinh/đợt xét; đối với phí học thêm, tối đa 6.000 đồng/học sinh/tiết học (bậc THCS), tối đa 7.000 đồng/học sinh/tiết học (bậc THPT). 

Thuê khoán người nấu ăn bán trú (không bao gồm kinh phí đã được ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ, các nguồn kinh phí khác đã được bố trí trong dự toán của đơn vị) mức thu tối đa 75.000 đồng/học sinh/tháng. Đồ dùng bán trú thu tối đa 400.000 đồng/học sinh mới tuyển đầu cấp, những năm tiếp theo thu tối đa 200.000 đồng/học sinh...

Các em học sinh vùng đồng bào DTTS Thanh Hóa trong ngày khai giảng năm học mới
Các em học sinh vùng đồng bào DTTS Thanh Hóa trong ngày khai giảng năm học mới

Đối với giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, dạy học làm quen với tiếng Anh là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, được tổ chức ngoài giờ học chính thức.

Không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; không tổ chức theo lớp học chính khóa. Mức thu tối đa 12.000 đồng/học sinh/tiết học (mỗi tuần không quá 3 tiết học) đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khoá.

Dạy học làm quen tiếng Anh đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, thì mức thu tối đa 12.000 đồng/học sinh/tiết học với giáo viên là người Việt Nam; 30.000 đồng/học sinh/tiết học với giáo viên là người nước ngoài.

Các khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục khác, như: Trông học sinh tiểu học tiết cuối buổi chiều, có mức thu tối đa 92.000 đồng/học sinh/tháng (không quá 4.000 đồng/học sinh/tiết học). Chăm sóc trẻ trong các ngày nghỉ, ngày Hè mức thu tối đa 45.000 đồng/học sinh/ngày.

Trông giữ phương tiện giao thông tối đa 20.000 đồng/tháng/xe đạp, tối đa 40.000 đồng/tháng/xe đạp điện, xe máy, xe máy điện. Nước uống, thu tối đa 12.000 đồng/học sinh/tháng...

Bên cạnh đó, với việc thực hiện xã hội hóa, thực hiện theo nguyên tắc việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu. Không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp. Không coi việc huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp, thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản và kinh phí đã tài trợ cho cơ sở giáo dục...

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo các phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.