Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thanh Hóa: Huyện Quan Hóa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024

Quỳnh Trâm - 18:32, 21/06/2024

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024
Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024

Ngày 21/6/2024, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Dự Đại hội có: Ông Lê Tiến Lam - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Mai Xuân Bình - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 45.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Sau 5 năm (2019 - 2024), kể từ khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III, thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư đặt ra tại Đại hội, chính quyền huyện Quan Hóa cùng đồng bào các dân tộc đã cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể. Thông qua hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách, đồng bào các DTTS tích cực, chủ động trong xây dựng cuộc sống và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Các dân tộc đoàn kết,đổi mới sáng tạo,phát huy lợi thế, tiềm năng,hội nhập và phát triển bền vững
Các dân tộc đoàn kết,đổi mới sáng tạo,phát huy lợi thế, tiềm năng,hội nhập và phát triển bền vững

Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực có sự bứt phá; hầu hất các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 2.331 tỷ đồng, tăng 642 triệu đồng so với năm 2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 12,8%/năm; cơ cấu chuyển dịch theo theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông - lâm - thủy sản và tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ... Hiện nay, ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 22,35%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 41,42%, thương mại - dịch vụ chiếm 31,22%. 

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 30,53 triệu đồng, tăng 2,7 triệu đồng so với năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 theo tiêu chí mới 22,5%, tiêu chí cũ năm 2019 là 9,22%. Năm 2023, thu ngân sách đạt gần 117 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 11,4 tỷ, ngân sách tỉnh 2,7 tỷ, ngân sách huyện 92,9 tỷ, ngân sách xã 9,15 tỷ đồng.

Toàn huyện có 8 sản phẩm được cấp tỉnh chứng nhận OCOP, tăng 6 sản phẩm so với đầu giai đoạn; trong đó 2 sản phẩm 3 sao huyện cấp chứng nhận.
Toàn huyện có 8 sản phẩm được cấp tỉnh chứng nhận OCOP, tăng 6 sản phẩm so với đầu giai đoạn; trong đó 2 sản phẩm 3 sao huyện cấp chứng nhận

Công tác bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc được quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 1 di tích lịch sử văn hóa và di tích cách mạng được xếp hạng cấp quốc gia, là di tích hang Co Phương, xã Phú Lệ; Lễ hội Mường Ca da được công nhận Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đặc biệt, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đang được tập trung triển khai thực hiện, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo 901 hộ; cấp nước sinh hoạt phân tán cho 2.003 hộ nghèo; xây dựng 20 công trình nước sạch tập trung; đang tổ chức rà soát hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các hộ nghèo. Tiếp tục xây dựng các công trình thiết yếu tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn như: Đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nước sinh hoạt tập trung từ các nguồn vốn thuộc Chương trình giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội
Đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội

Đến nay, tỷ lệ đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ thôn có đường giao thông được cứng hóa đạt trên 73%; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%. Tích cực thực hiện Dự án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét tại các điểm có nguy cơ lũ quét sạt lở như sắp xếp dân cư tại bản Tang, bản Sạy, xã Trung Thành; bản Lở xã Nam Động.

Bên cạnh đó, Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được địa phương quan tâm đẩy mạnh. Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 đến nay hơn 282 tỷ đồng; nhiều địa phương, Nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền, công sức, cát sỏi, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, tổng số tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 149/266 tiêu chí, đạt bình quân 10,64 tiêu chí/xã; xã Nông thôn mới nâng cao là 75/266 tiêu chí, đạt bình quân 5,35 tiêu chí/xã; thôn nông thôn mới tiêu chí, bình quân đạt 635/1.218 tiêu chí/thôn; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu (xã Phú Nghiêm, bản Hang, xã Phú Lệ). Toàn huyện có 8 sản phẩm được cấp tỉnh chứng nhận OCOP, tăng 6 sản phẩm so với đầu giai đoạn; trong đó 2 sản phẩm 3 sao huyện cấp chứng nhận.

Ông Lê Tiến Lam - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội
Ông Lê Tiến Lam - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2024 - 2029. Đồng thời, thông qua Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV với nhiều mục tiêu, cụ thể: Phấn đấu đến năm 2029 thu nhập bình quân đầu đạt 60 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 60 triệu đồng trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo dưới giảm hằng năm từ 2,8% trở lên; Không còn hộ ở nhà tạm, 100% hộ ở nhà đạt tiêu chuẩn; 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh;Tỷ lệ đường giao thông thôn, bản được cứng hóa đạt trên 80%;

Tỷ lệ lao động được đào tào nghề trên 80%;100% trường, lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn được xây dựng kiên cố; Tỷ lệ lao động được đào tào nghề trên 80%. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “làm thay đổi, nếp nghĩ, cách làm đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và các chương trình, chính sách dân tộc, phấn đấu đến cuối năm 2029 cơ bản không còn hộ nghèo…

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cộng đồng các dân tộc huyện Quan Hóa đã đạt được trong thời gian qua, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; dịch vụ, thương mại, nhất là du lịch có tốc độ tăng cao so với các huyện miền núi; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đề nghị, huyện cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo. Thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng đồng bào DTTS.

Lãnh đạo huyện trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024
Lãnh đạo huyện trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024

Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phong trào thi đua quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của già làng, Người có uy tín, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển được xác định trong Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, giai đoạn 2024 - 2029. Bên cạnh đó, huyện Quan Hóa cần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719…

Lãnh đạo huyện trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024
Lãnh đạo huyện trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024

Tại Đại hội, có 1 tập thể và 107 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024 được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh gồm 12 người; Thông qua dự thảo Quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Đắk Lắk: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Chiều 15/7, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 tại UBND huyện Buôn Đôn. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính và Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Dân tộc các huyện, văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phố.