Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Quỳnh Trâm - 23:09, 28/08/2023

Ngày 28-8, tại huyện biên giới Quan Sơn, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện Quan Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn huyện Quan Sơn năm 2023.


 Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cầm Bá Tường phát biểu tại Hội nghị
Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cầm Bá Tường phát biểu tại Hội nghị

Theo kế hoạch, Hội nghị diễn ra từ ngày 28 đến 30-8. Trong các ngày 28 và 29-8, tại Trung tâm Chính trị huyện Quan Sơn có 105 đại biểu thuộc 7 thôn, bản đặc biệt khó khăn của các xã: Trung Tiến, Trung Thượng, Tam Thanh, thị trấn Sơn Lư tham dự. Ngày 29 và 30-8, tại xã Sơn Thủy sẽ có 150 đại biểu của 10 thôn, bản đặc biệt khó khăn của các xã: Sơn Thủy, Sơn Điện, Na Mèo tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu là cán bộ thôn, bản và người dân tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn của huyện Quan Sơn đã được các báo cáo viên truyền đạt một số văn bản luật; Hướng dẫn một số nội dung về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và  miền núi giai đoạn 2021-2025...

Hội nghị tổ chức tại Trung tâm Chính trị huyện Quan Sơn với 105 đại biểu tham dự
Hội nghị tổ chức tại Trung tâm Chính trị huyện Quan Sơn với 105 đại biểu tham dự

Hội nghị là hoạt động tuyên truyền nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 5-5-2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Kế hoạch số 861/KH-BDT ngày 1-8-2023 của Ban Dân tộc tỉnh về việc Triển khai thực hiện nội dung số 01 và nội dung số 02, thuộc Tiểu dự án 01, Dự án 10 - Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác tuyên truyền cho cán bộ thôn, bản, người dân huyện Quan Sơn về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó, tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương.


Tin cùng chuyên mục
Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Tuy đã có nhiều nỗ lực, song công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 được điều chỉnh theo hướng nâng cao nên các địa phương gặp khó trong quá trình triển khai thực hiện. Do đời sống kinh tế-xã hội phát triển chưa thực sự bền vững, nhiều xã NTM trên địa bàn đang đứng trước nguy cơ “rớt chuẩn”các tiêu chí NTM và "lỗi hẹn" về tiến độ hoàn thành xây dựng NTM.