Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG

Quỳnh Trâm - 18:58, 07/10/2022

Ngày 7/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG phát triển vùng DTTS, miền núi.

Hội nghị do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức
Hội nghị do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức

Tại Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai thực hiện giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 và năm 2022 tại 12 đợn vị cấp huyện tham gia Dự án, gồm: Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Triệu Sơn, Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh và thị xã Nghi Sơn.

Các huyện được phân bổ kinh phí kích cầu triển khai các hoạt động; đồng thời chủ động lồng ghép vào các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án của địa phương, đơn vị và phối hợp với các ban, ngành để xây dựng mô hình, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình và vận động nguồn lực trong chính hội viên, phụ nữ để chị em phát huy tiềm năng, nội lực trong triển khai các hoạt động của Dự án.

Các học viên tham gia Hội nghị tập huấn
Các học viên tham gia Hội nghị tập huấn

Tham gia Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được tiếp thu 3 nội dung: Giới thiệu tổng quan Dự án 8; xây dựng mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ; xây dựng mô hình câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và cùng nhau thảo luận các giải pháp phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại đơn vị. Từ đó thống nhất về nhận thức, quan điểm, cách làm trong triển khai các hoạt động của Dự án tại địa phương, đơn vị mình.

Được biết, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, do Hội LHPN Việt Nam chủ trì thực hiện.

Tin cùng chuyên mục
Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719). Vừa qua, trong phiên thảo luận tại tổ về vấn đề này, nhiều đại biểu bày tỏ tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình.