Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thành phố Pleiku (Gia Lai): Tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngọc Thu - 17:45, 06/07/2023

Trong 2 ngày (ngày 6 - 7/7), Văn phòng HĐND - UBND Tp. Pleiku (Gia Lai) đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sức khỏe sinh sản trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tham dự có 150 đại biểu cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội; Người có uy tín trong cộng đồng các DTTS; thanh thiếu niên DTTS; các bậc cha mẹ và học sinh các trường PTDT nội trú, bán trú… trên địa bàn.

Cán bộ xã Ia Kênh (Tp. Pleiku) cùng già làng, Người có Uy tín trong đồng bào DTTS tuyên truyền cho người dân trong làng về hệ lụy tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Cán bộ xã Ia Kênh (Tp. Pleiku) cùng già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tuyên truyền cho người dân trong làng về hệ lụy tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên pháp luật của Tp. Pleiku và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phổ biến các chuyên đề: Các quy định của pháp luật về trẻ em và một số quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực trẻ em; các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên địa bàn thành phố; một số quy định về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và các hình thức xử phạt; kiến thức và kỹ năng cơ bản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trong đồng bào DTTS.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh B.B
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh B.B)

Hội nghị triển khai nhằm thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9 Chương trình MTQG 1719. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; qua đó, giúp đội ngũ cán bộ ở cơ sở, người dân và thanh thiếu niên nhận thức sâu sắc hơn pháp luật về hôn nhân, gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống.