Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm để về đích nông thôn mới

Thùy Dung - 12:00, 11/05/2021

Sau 10 năm kể từ ngày thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa (Gia Lai) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM vào cuối năm 2020. Đặc biệt, người dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào việc xây dựng NTM của địa phương

Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đời sống người dân trên địa bàn xã Ia Mrơn đã được cải thiện, nâng cao.
Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đời sống người dân trên địa bàn xã Ia Mrơn đã được cải thiện, nâng cao.

Ông Võ Tấn Công, Bí thư Đảng ủy xã Ia Mrơn cho biết, xã Ia Mrơn có 10 thôn với 2.853 hộ, 12.425 khẩu, trong đó tỷ lệ người DTTS chiếm 70%. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, cấp ủy đảng, chính quyền xác định rõ mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Theo đó, xã đã tập trung vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để xây dựng những mô hình kinh tế mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực của Chương trình 135; Chương trình 30a; Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên; Chương trình MTQG về xây dựng NTM,... để hỗ trợ, giúp đỡ người dân vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay, xã Ia Mrơn đã xây dựng được các mô hình sản xuất như phát triển vùng trồng sắn cao sản năng suất cao, vùng trồng lúa nước 2 vụ. Ngoài ra, xã còn có 2 mô hình: Liên kết trồng mía với Nhà máy đường Ayun Pa và liên kết sản xuất thuốc lá với Công ty sản xuất thuốc lá Kim Ngọc. Nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chăn nuôi đã góp phần cải thiện đời sống, ổn định kinh tế cho các hộ gia đình, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2020 là 4,06%.

Một góc xã Ia Mrơn.
Một góc xã Ia Mrơn.

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên quá trình xây dựng NTM ở địa phương được người dân đồng tình, ủng hộ. Theo đó, người dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng với nguồn lực xã hội hóa khác giúp xã Ia Mrơn thay đổi diện mạo mới. Đến nay, đường từ xã đến trung tâm huyện được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; đường trục thôn, làng được cứng hóa, đạt 83,1%; toàn xã có hơn 70% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và bảo đảm 3 sạch. Rác thải được thu gom và xử lý đúng nơi quy định; 100% thôn, làng có nhà văn hóa và khu thể thao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 85%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bà A Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Người có uy tín thôn Hlil 2 (xã Ia Mrơn) cho biết: Hưởng ứng Chương trình MTQG xây dựng NTM với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân trong thôn đã đóng góp ngày công và tiền để làm đường bê tông nội thôn với chiều dài hơn 3.000m. Hiện nay, toàn thôn không còn nhà dột nát; có 215 hộ đạt gia đình văn hóa; 210 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh;...

Ông Võ Tấn Công, Bí thư Đảng ủy xã Ia Mrơn cho biết, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Xây dựng xã NTM phù hợp với từng giai đoạn phát triển tại địa phương và tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.