Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Quỳnh Trâm - 19:50, 21/06/2024

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề ''Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững - Góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030".

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024
Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024

Chiều 21/6, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Dự Đại hội có ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên BanThường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Minh Hành - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng 85 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội

Trong thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Thọ Xuân được nâng lên, diện mạo xã, thôn có nhiều đổi mới, Nhân dân các dân tộc đoàn kết. Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 6,3% (xếp thứ 2 toàn tỉnh). Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 63,80 triệu đồng (gấp 1,5 lần so với năm 2019; tổng huy động vốn đầu tư và phát triển đạt trên 6.000 tỷ đồng).

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã tạo thêm nhiều việc làm cho đồng bào DTTS, các xã vùng sâu, vùng xa thu nhập ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,56%. Trong 5 xã miền núi có 1 xã đạt NTM nâng cao, 1 thị trấn đạt tiêu chí Đô thị văn minh; trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được nhiều thành tựu quan trọng; khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, khu dịch vụ Cảng hàng không Thọ Xuân, khu dân cư đô thị... đã tạo động lực cho các xã miền núi, đời sống Nhân dân được nâng lên, trong đó các chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào các DTTS, hộ nghèo được thực hiện hiệu quả, đời sống của đồng bào DTTS ngày được cải thiện.

Đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội
Đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại Đại hội

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được địa phương quan tâm thực hiện. Năm 2023, huyện có 32 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm được xếp hạng 4 sao, 31 sản phẩm được xếp hạng 3 sao.

Công tác bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc được quan tâm thực hiện. Đến nay, trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 57 di tích, di sản được xếp hạng công nhận, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 4 di tích cấp quốc gia, 49 di tích cấp tỉnh và 2 di sản văn hóa phi vật thể và nhiều lễ hội với các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ mang đậm đặc trưng bản sắc dân tộc Mường, Thái, Thổ, Tày... như Lễ hội Mường Tiên Bạn, Lễ hội Phủ Día…

Ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cộng đồng các dân tộc huyện Thọ Xuân đã đạt được và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của cộng đồng các dân tộc hiện đang cùng sinh sống trên địa bàn huyện. Đồng bào các dân tộc đã tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống mới, xây dựng bản, làng, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo huyện trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024
Lãnh đạo huyện trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024

Những kết quả đạt được ấy, đã khẳng định tính đúng đắn chủ trương đường lối, chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; là biểu tượng của khối Đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, nhất là trong giai đoạn huyện đang xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 và xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.

Lãnh đạo huyện trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024
Lãnh đạo huyện trao thưởng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024

Đại hội đã bầu 3 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV. Tại Đại hội, 3 tập thể, 85 cá nhân đã được nhận Giấy khen của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Đồng bào các DTTS vững niềm tin đi đến tương lai

Thừa Thiên Huế: Đồng bào các DTTS vững niềm tin đi đến tương lai

Được đánh giá là một trong những địa phương triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 sớm và hiệu quả, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nằm trong tốp đầu của cả nước. Nhờ đó, diện mạo vùng DTTS và miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế có những chuyển biến tích cực, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đây cũng là thành quả từ việc thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, năm 2019 đã đề ra.