Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Thừa Thiên Huế: Tập huấn cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Mạnh Cường - 20:16, 13/10/2023

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức 3 lớp tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin cho 126 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Thượng tá Võ Hữu Quốc - Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo chuyên đề và trao đổi thông tin với Người có uy tín của huyện A Lưới, Phong Điền và thị xã Hương Trà
Thượng tá Võ Hữu Quốc - Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo chuyên đề và trao đổi thông tin với Người có uy tín của huyện A Lưới, Phong Điền và thị xã Hương Trà

Các lớp tập huấn thuộc nội dung số 1 và 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 -2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) về “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS năm 2023” tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Lê Văn Trình - Người có uy tín xã Lâm Đớ, huyện A Lưới chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.
Ông Lê Văn Trình - Người có uy tín xã Lâm Đớ, huyện A Lưới chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS

Tham gia tập huấn, các đại biểu là Người có uy tín được truyền đạt các chuyên đề: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; q1uan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tình hình liên quan an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc xâm phạm an ninh quốc gia; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tại các lớp tập huấn, học viên và các báo cáo viên đã có những chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và trao đổi thẳng thắn về công tác phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ông Đoàn Minh Liệt - Người có uy tín xã A Ngo, huyện A Lưới chia sẻ kinh nghiệm tại tập huấn.
Ông Đoàn Minh Liệt - Người có uy tín xã A Ngo, huyện A Lưới chia sẻ kinh nghiệm tại tập huấn

Theo Ban Tổ chức, các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, trang bị một số kiến thức pháp luật, chính sách mới cho đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế. Giúp Người có uy tín nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật, nhận diện được âm mưu và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, từ đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. 

Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Người làm sống lại nhà Gươl của đồng bào Cơ Tu

Người làm sống lại nhà Gươl của đồng bào Cơ Tu

Từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở xã Thượng Long (Nam Đông, Thừa Thiên Huế), ông Ra Pát A Ray có nhiều đóng góp cho địa phương trên các lĩnh vực, đặc biệt công tác giữ gìn, bảo tồn văn hóa của đồng bào Cơ Tu. Hiện nay với vai trò là Người có uy tín ở thôn A Xăng, công việc trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ lại càng được ông quan tâm thực hiện.