Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Đồng Nai tổ chức các hội nghị chuyên đề phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS

Mạnh Cường - 09:30, 29/09/2023

Vừa qua, Ban Dân tộc phối hợp Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức 13 hội nghị chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 1.600 lượt người là đồng bào Chăm, Hoa và Khmer tại các huyện: Trảng Bom, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành và Tp. Long Khánh.

Hội nghị phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.
Hội nghị phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.

Tại các hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết dân tộc; công tác dân tộc; kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công tác phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống khủng bố và nâng cao nhận thức và cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình"; lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá Đảng, Nhà nước; Luật Biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…

Theo Ban Tổ chức, các chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế vi phạm pháp luật. Kịp thời nhận diện, phát hiện, cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc. Thi đua lao động sản xuất và phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững trong đồng bào dân tộc Chăm, Hoa, Khmer và vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung.

Tin cùng chuyên mục
Hiệu quả từ chính sách phát triển dân tộc Brâu ở làng Đăk Mế: Phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng (Bài 3)

Hiệu quả từ chính sách phát triển dân tộc Brâu ở làng Đăk Mế: Phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng (Bài 3)

Sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với các dân tộc thuộc nhóm dân tộc ít người, trong đó có cộng đồng dân tộc Brâu, không chỉ là những chính sách tạo dựng, đáp ứng các điều kiện về phúc lợi, dân sinh để đồng bào phát triển toàn diện trên lĩnh vực đời sống vật chất, đồng bào Brâu còn được đầu tư, hỗ trợ giữ gìn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa, như phong tục tập quán, lễ hội, trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc…nhằm nâng cao đời sống tinh thần.