Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trong thực hiện Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 06:02, 08/12/2023

Sau gần ba năm triển khai thực hiện Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhằm đánh giá hiệu quả của Dự án, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 trong những năm tiếp theo, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Khang (bìa trái) trao tặng Giấy khen cho các gia đình DTTS tiêu biểu tại Hội nghị biểu dương năm 2023.
Ông Nguyễn Văn Khang (bìa trái) trao tặng Giấy khen cho các gia đình DTTS tiêu biểu tại Hội nghị biểu dương năm 2023.

Thưa ông, sau gần ba năm thực hiện Dự án 10, kết quả nổi bật tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS là gì?

Ông Nguyễn Văn Khang: Thực hiện dự án 10, Chương trình MTQG 1719, hằng năm, Ban Dân tộc phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho 2.550 lượt người là đồng bào DTTS tại các ấp, xã, phường, thị trấn thuộc các huyện và thành phố Long Khánh. Đơn vị cũng chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho 1.646 lượt người là đồng bào dân tộc Chăm, Hoa, Khmer trên địa bàn các huyện và thành phố Long Khánh. Tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về công tác dân tộc cho 206 Người có uy tín trong đồng bào DTTS và công chức phụ trách công tác dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố. Đồng thời, tổ chức Hội nghị phổ cập nhật kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho 117 cán bộ, công chức làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, công tác PBGDPL cũng được Ban Dân tộc tỉnh chú trọng thực hiện thông qua các chuyên đề công tác dân tộc và miền núi phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, trên website của các sở, ngành, địa phương và các trang mạng xã hội. Qua đó, kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến đồng bào DTTS; đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS, những làng nghề thủ công truyền thống, những tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập, trong lao động sản xuất, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn công tác dân tộc cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS.
Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn công tác dân tộc cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án 10, bên cạnh những kết quả đã đạt được, những thuận lợi và khó khăn đối với địa phương là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Khang: Có thể nói, sau ba năm triển khai thực hiện, Dự án 10, Chương trình MTQG 1719 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đạt được một số yêu cầu đề ra. Dự án đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, các đơn vị cấp huyện, Phòng Dân tộc cấp huyện và UBND cấp xã nên công tác tuyên truyền, vận động đã đạt được kết quả nhất định. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào DTTS. Người dân nhận thức tốt hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc, các chính sách, pháp luật về công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Các báo cáo viên có kinh nghiệm và đúng chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ kiến thức và nội dung để thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Tuy nhiên, với tỉnh Đồng Nai, do điều kiện đời sống của đồng bào DTTS tại các vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, một bộ phận đồng bào DTTS tham dự các cuộc tuyên truyền, vận động chủ yếu là người lớn tuổi, nhận thức và việc tiếp cận pháp luật còn khó khăn. Mặt khác, địa bàn cư trú của đồng bào DTTS chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên việc cập nhật các chính sách, pháp luật chưa được kịp thời.

 Người có uy tín là một trong những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS ở cơ sở.
Người có uy tín là một trong những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS ở cơ sở.

Ông có đề xuất, kiến nghị gì với tỉnh, với Trung ương trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Văn Khang: Để nâng cao hiệu quả thực hiện Dự án 10, Chương trình MTQG 1719, tỉnh Đồng Nai đề nghị Trương ương tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào DTTS bằng các hình thức phù hợp với đặc thù vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, PBGDPL; chú trọng hướng về cơ sở; tập trung các quy định pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, quyền và nghĩa vụ của công dân; truyền thông dự thảo các chính sách có tác động lớn, thiết thực đến đồng bào DTTS. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến đồng bào DTTS các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách của tỉnh Đồng Nai. Từ đó, nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đời sống văn hóa… góp phần thực hiện thành công Chương trình MTQG 1719.

Xin cảm ơn ông!Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.