Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Tỉnh Bắc Giang hiện có 522 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Mỹ Dung - 20:06, 12/04/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2027.

Người có uy tín là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân
Người có uy tín là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ được coi là lực lượng quần chúng đặc biệt, là điểm tựa của đồng bào DTTS.

Theo Quyết định, phê duyệt 522 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2027, trong đó, huyện Sơn Động có 116 người, huyện Lục Ngạn có 214 người, huyện Lục Nam có 69 người, huyện Yên Thế có 98 người, huyện Lạng Giang có 20 người, huyện Tân Yên có 5 người. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 21/1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 - 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện chính sách cho Người có uy tín theo quy định hiện hành.

Tin cùng chuyên mục
Vĩnh Phúc: Công nhận 121 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Vĩnh Phúc: Công nhận 121 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đến nay 100% các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định phê duyệt, công nhận Người có uy tín năm 2024.