Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Ban Dân tộc Cao Bằng: Thực hiện tốt chính sách đối với Người có uy tín

Minh Thu - 09:50, 27/03/2023

Triển khai Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS, đến hết tháng 3/2023, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các chế độ chính sách cho Người có uy tín theo quy định.

Ban Dân tộc Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho Người có uy tín tại hai huyện Trùng Khánh, Thạch An.
Ban Dân tộc Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho Người có uy tín tại hai huyện Trùng Khánh, Thạch An

Theo đó, toàn tỉnh Cao Bằng đã thực hiện cấp 95.030 tờ báo các loại với tổng kinh phí trên 357 triệu đồng cho Người có uy tín. Ban Dân tộc tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Hòa An giai đoạn 2023 - 2027. 

Ở cơ sở, các huyện, thành phố tổ chức thăm ốm 8 trường hợp; thăm viếng 6 trường hợp. Tổ chức thăm, phát quà Tết Nguyên đán cho 280 Người có uy tín, với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho 150 Người có uy tín trong đồng bào DTTS hai huyện: Trùng Khánh, Thạch An.

Tin cùng chuyên mục
Người tiên phong đẩy lùi hủ tục ở vùng cao Thanh Hóa

Người tiên phong đẩy lùi hủ tục ở vùng cao Thanh Hóa

Là người con của đồng bào Mông, ông Lầu Minh Pó (sinh năm 1961) ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, là Người có uy tín tiêu biểu đã góp phần quan trọng giúp đồng bào mình có những chuyển biến lớn về nhận thức. Ông Pó luôn tâm niệm, bên cạnh những nét văn hóa đặc sắc cần lưu giữ thì những hủ tục phải được loại bỏ để xây dựng đời sống văn hóa mới, văn minh, hiện đại.