Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Kon Tum: Giai đoạn 2023 - 2027, toàn tỉnh có 634 Người có uy tín

Minh Thu - 16:45, 29/03/2023

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt danh sách Người có uy trong đồng bào DTTS; giai đoạn 2023 - 2027, toàn tỉnh Kon Tum có 634 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong đó có 589 người là nam giới, 45 người là nữ giới, 165 người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Hà Hồng Duy, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Kon Tum cho Người có uy tín có thành tích xuất sắc.
Ông Hà Hồng Duy - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Kon Tum cho Người có uy tín có thành tích xuất sắc

Người có uy tín trong đồng bào DTTS được phê duyệt theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Trưởng Ban Dân tộc; Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành.

Tin cùng chuyên mục
Ninh Thuận: Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín

Ninh Thuận: Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín

Toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 124 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm vừa qua, Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền địa phương và người dân, góp phần quan trọng và các hoạt động xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.