Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

PV - 09:53, 15/03/2023

Ngày 14/3, UBND Tp. Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn. Đến dự có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

Nâng cao đời sống Nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc luôn được huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Ảnh: Nguyễn Thơm.
Nâng cao đời sống Nhân dân trong vùng đồng bào DTTS luôn được huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Ảnh: Nguyễn Thơm.

Trên địa bàn Tp. Thái Nguyên có 8 dân tộc cùng sinh sống, gồm: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Dao, Mông, Hoa, Thái. Trong đó, đồng bào DTTS có gần 10.000 hộ với trên 30.000 nhân khẩu; có 31 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt, trao đổi về những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tp. Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, thành phố đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu nhập của người dân vùng DTTS và miền núi cao hơn gấp 1,5 lần so với bình quân thu nhập ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong các xã thuộc vùng DTTS và miền núi xuống còn 0,9%, hộ cận nghèo còn 1,0%...

Ngoài ra, các đại biểu cũng được thông tin về Kế hoạch công tác dân tộc năm 2023 của tỉnh cùng các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu về y tế, văn hóa, xã hội; các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; cho vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở vùng DTTS và miền núi…

Qua đây nhằm cung cấp, trang bị cho những Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn Tp. Thái Nguyên có thêm thông tin, kiến thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Người có uy tín trong đồng bào DTTS, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Hòa Bình: Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương

Hòa Bình: Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Người có uy tín ở Hòa Bình luôn phát huy vai trò tiên phong; họ không chỉ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng mà còn tuyên truyền, vận động giúp đỡ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, hiến đất xây dựng các công trình, góp phần làm thay đổi diện mạo bản làng và nâng cao đời sống.