Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tổ chức triển lãm "75 năm đền ơn đáp nghĩa"

Cát Tường - 17:38, 13/07/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1605/QĐ-BVHTTDL ngày 12/7 về việc tổ chức triển lãm "75 năm đền ơn đáp nghĩa".

Triễn lãm "75 năm đền ơn, đáp nghĩa" sẽ diễn ra từ ngày 24-27/7 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) (ảnh: Chinhphu.vn)
Triễn lãm "75 năm đền ơn, đáp nghĩa" sẽ diễn ra từ ngày 24-27/7 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) (ảnh: Chinhphu.vn)

Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm.

Triển lãm "75 năm đền ơn đáp nghĩa" là hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh, tri ân tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động triển lãm, giao lưu, văn hóa nghệ thuật góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhất các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thông qua các hoạt động này, tạo được sự chuyển biến về hành động, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thân cho các đối tượng chính sách, người có công, đồng thời phát thuy truyền thống tốt đẹp của dân tộc về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" trong toàn xã hội.

Theo nội dung kế hoạch, triển lãm được chia thành 2 khu. Khu triển lãm chung, trưng bày các nội dung: "Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng"; "Một số hoạt động trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong những năm vừa qua"; trưng bày sách, các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài thương binh liệt sĩ, gia đình cách mạng và người có công; triển lãm tranh cổ động "Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2022".

Cùng với đó, là khu vực trưng bày "Toàn xã hội với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhờ nguồn" với các triển lãm: "Công an Nhân dân - 75 năm đền ơn đáp nghĩa"; "Sáng ngời đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa"; "Hà Nội - 75 năm trọn vẹn nghĩa tình".

Triển lãm "75 năm đền ơn đáp nghĩa" diễn ra trong thời gian 4 ngày (từ 24 - 27/7), tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).