Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Trà Vinh: Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS điểm cấp huyện vào trung tuần tháng 5/2024

Tào Đạt - 08:46, 14/03/2024

Ngày 13/3, ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh cho biết, huyện Tiểu Cần là địa phương được lựa chọn tổ chức điểm Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ IV vào giữa tháng 5/2024 để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác.

Ông Lê Thanh Bình trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho các vị sư sãi tiêu biểu
Ông Lê Thanh Bình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho các vị sư sãi tiêu biểu tại Đại hội Đại biểu sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo ông Lê Thanh Bình, tại các huyện còn lại, Đại hội cấp huyện phải được tổ chức xong trước ngày 30/6. Số lượng đại biểu tham dự cấp huyện là 150 người.

Đối với Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh lần thứ IV, năm 2024, sẽ được tổ chức xong trước ngày 30/11 năm nay. Đại biểu tham dự cấp tỉnh có 250 người, là người tiêu biểu, đại diện cho các DTTS thuộc mọi thành phần, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và bảo đảm phải có đủ đại diện các DTTS Việt Nam cư trú trên địa bàn nơi tổ chức Đại hội.

Ông Lê Thanh Bình nhấn mạnh, Trà Vinh là tỉnh có tỷ lệ đồng bào Khmer cao nhất nước. Đại hội được tổ chức đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc.

Đại hội Đại biểu các DTTS nhằm đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn 2019 - 2024. Tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào DTTS.

Tỉnh Trà Vinh luôn coi trong thực hiện các chính sách dân tộc
Tỉnh Trà Vinh luôn coi trong thực hiện các chính sách dân tộc

Được biết, UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã ban hành kế hoạch chỉ đạo Đại hội phải được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, tiết kiệm; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp Nhân dân; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn ra.

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm, chăm lo cho đồng bào các DTTS và sự phát triển của vùng DTTS và miền núi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là những cống hiến to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là nền tảng vững chắc để Đảng, Nhà nước ta hoạch định chính sách dân tộc trong tình hình mới.