Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Trấn Yên (Yên Bái): 22 sáng kiến tạo việc làm ổn định cho thanh niên DTTS

PV - 19:46, 13/07/2023

Sau 3 năm triển khai đi vào hoạt động (2020 - 2023), Dự án “Sự tham gia nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên DTTS tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái” được triển khai tại 9 xã thuộc huyện Trấn Yên thu được kết quả tốt đẹp.

Các dự án khởi nghiệp đã tạo công việc làm ổn định cho thanh niên DTTS tại địa phương
Các dự án khởi nghiệp đã tạo công việc làm ổn định cho thanh niên DTTS tại địa phương

Theo đó, Dự án hỗ trợ thanh niên DTTS trong quá trình khởi nghiệp tại các xã: Y Can, Quy Mông, Kiên Thành, Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Hồng Ca, Hòa Cuông, Tân Đồng và Đào Thịnh đã giúp 130 thanh niên tham gia thay đổi tư duy về lập nghiệp và phát triển bản thân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện đã có 18 sáng kiến khởi nghiệp và 4 sáng kiến xã hội của thanh niên DTTS được lựa chọn hỗ trợ; gồm: 5 mô hình trồng trọt (khôi nhung, quế, nếp đen), 4 mô hình chăn nuôi (gà đen bản địa, gà đồi, dê cỏ, ốc nhồi), 4 mô hình dịch vụ (dịch vụ máy nông nghiệp, dịch vụ du lịch, cầu cân điện tử), 5 mô hình sản xuất (miến đao, trà túi lọc, nhôm kính, gỗ băm dăm, sản xuất nội thất gỗ quế).

Dự án tạo việc làm ổn định cho thanh niên DTTS địa phương với thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Một số sáng kiến tiêu biểu như: Dự án "Sáng kiến gà đen Trại Trế" của anh Giàng A Bê, Dự án nuôi dê gây đàn của anh Triệu Kim Hoàn, Dự án xây dựng hợp tác xã miến đao với thương hiệu Tráng Thái Toàn Nga của chị Đinh Kiều Anh…