Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ủy ban Dân tộc: Tập huấn kỹ năng tuyền truyền, vận động đồng bào vùng DTTS

Trọng Bảo - 22:10, 29/07/2020

Ngày 29/7, Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức tập huấn cho 90 đại biểu là Người uy tín, trưởng thôn, bản trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai về tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc và kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS.

Đại diện lãnh đạo Vụ Tuyên truyền (UBDT) và Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai Thăm mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai.
Đại diện lãnh đạo Vụ Tuyên truyền (UBDT) và Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai Thăm mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được tiếp thu 04 chuyên đề bao gồm: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay; Chính sách dân tộc giai đoạn 2015-2020. Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của của Quốc hội phê duyệt đề án Tổng thể phát triển kinh tế -xã hội vùng dân tộc và miền núi (DTTS & MN) giai đoạn 2021-2030, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS & MN giai đoạn 2021-2030; Chuyên đề về phát huy vai trò Người uy tín trong tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS & MN.

Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức cho cho đội ngũ Người uy tín, trưởng thôn, bản về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; trang bị những kỹ năng cần thiết trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS & MN trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước …

Trước đó, ngày 28/7, Đoàn công tác của Vụ Tuyên truyền đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc và một số ban, ngành tỉnh Lào Cai về công tác quản lý nhà nước trong tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS & MN; công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 cũng như việc thực hiện cấp phát các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS &MN; đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai.

Tin cùng chuyên mục
Quy trình kỹ thuật trồng cây muồng đen

Quy trình kỹ thuật trồng cây muồng đen

Muồng đen loại cây gỗ quí, có giá trị kinh tế cao thường được dùng làm cây bóng mát và cây cảnh có nhiều giá trị thẩm mỹ, cải tạo môi trường, thích hợp để trồng trong các khu đô thị, vườn hoa. Để trồng cây muồng đen mang lại hiệu quả kinh tế cao mời bà con tham khảo quy trình kỹ thuật trồng cây muồng đen sau đây.