Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Vĩnh Linh: Ưu tiên phát triển hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

PV - 21:11, 08/08/2021

Với mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách giữa miền núi với vùng đồng bằng, ngay trong kỳ họp đầu tiên của HĐND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư 17 dự án đầu tư công nhóm C với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh và huyện. Trong đó, có đến 7 dự án đầu tư cho khu vực đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây huyện, thuộc các lĩnh vực y tế, văn hóa và giáo dục.

Diện mạo các xã miền núi huyện Vĩnh Linh đã khởi sắc nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ
Diện mạo các xã miền núi huyện Vĩnh Linh đã khởi sắc nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ

Toàn huyện Vĩnh Linh có khoảng 2.900 người đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều , sinh sống ở vùng miền núi, tập trung nhiều nhất tại 11 bản thuộc 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Những năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo qua nhiều chính sách, chương trình lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững cho 11 bản có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào DTTS, riêng giai đoạn 2015 - 2020, huyện Vĩnh Linh tích cực chỉ đạo, huy động thông qua các chương trình, dự án cùng nhiều nguồn vốn khác nhau đã phân bổ trên 66 tỷ đồng để hỗ trợ 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà.

Nhờ đó các công trình, phần việc phù hợp, hiệu quả, từ tập huấn bồi dưỡng năng lực cho cán bộ và người dân trong việc quản lý kinh tế; giao đất, giao rừng cho hộ nghèo thiếu đất sản xuất đến trợ giúp cây, con giống được triển khai đa dạng và rộng khắp.

Đặc biệt, Vĩnh Linh dành nguồn lực lớn cho xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa vùng đồng bào DTTS. Từ đây kết cấu hạ tầng vùng cao đã thay đổi rõ nét theo hướng đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển về mọi mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đời sống đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều nhờ đó ngày càng ổn định. Theo thống kê, 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giảm bình quân 6,24%/năm, riêng 11 bản khó khăn giảm bình quân 7,22%/năm.

Để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 đó là tăng cường đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng 3 xã miền núi. Theo đó, huyện chỉ đạo các ban, ngành, địa phương rà soát, khảo sát tình hình thực tế, lập kế hoạch, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các công trình cấp thiết tại vùng đồng bào DTTS.

Trên cơ sở nghiên cứu các tờ trình của UBND huyện, báo cáo thẩm tra cụ thể từng dự án của Ban Kinh tế - Xã hội, tại kỳ họp thứ Nhất, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Vĩnh Linh đã quyết định thông qua chủ trương đầu tư 16,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ cho 7 dự án tại 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Riêng lĩnh vực giáo dục có đến 5 dự án được phân bổ đồng đều cho cả 3 xã.

Cụ thể gồm những dự án: Xây mới nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trạm y tế xã Vĩnh Khê; Trường PTDT bán trú tiểu học Vĩnh Hà; Nhà văn hóa thôn Mít, xã Vĩnh Ô; các hạng mục Trường Mầm non Vĩnh Khê - điểm trung tâm; các hạng mục Trường Mầm non Vĩnh Khê - điểm Xung Phong; tu sửa 1 phòng học, xây mới 1 phòng học Trường Mầm non Vĩnh Ô - điểm Bản 4; xây mới bếp ăn bán trú, sân chơi Trường Mầm non Vĩnh Ô - điểm Bản 8. Hai dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là Trường PTDT bán trú tiểu học Vĩnh Hà 5,5 tỷ đồng và Trạm y tế xã Vĩnh Khê 4,2 tỷ đồng. Các dự án còn lại từ 700 triệu đồng đến 2,8 tỷ đồng.

HĐND huyện Vĩnh Linh giao UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát nội dung từng nghị quyết và các quy định về đầu tư công để triển khai những dự án trên theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả của mỗi dự án, công trình. Đặc biệt nêu cao vai trò giám sát của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cùng Nhân dân trong quá trình thi công công trình, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thất thoát hay lãng phí ngân sách hoặc đầu tư không đúng với mục đích ban đầu của các dự án đã được phê duyệt.

Đối với những địa phương được hưởng lợi từ các dự án, cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho Nhân dân trong việc phối hợp, kết hợp cùng các đơn vị liên quan và cơ quan chuyên môn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, đề phòng diễn biến bất lợi của thời tiết.

Sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, cần tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân, những Người có uy tín trong cộng đồng, các già làng, trưởng bản trong hoạt động bảo vệ các hạng mục để sử dụng về lâu dài nhằm phục vụ đắc lực cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân. Quan trọng hơn là từng bước thay đổi tư duy và việc làm của đồng bào người dân tộc Bru Vân Kiều ở các xã miền núi trong việc chủ động phát huy nguồn lực đã được đầu tư để phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Với việc huy động, lồng ghép nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, huyện Vĩnh Linh tiếp tục tập trung hỗ trợ vùng đồng bào DTTS từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất. Đồng thời tạo thêm điều kiện để 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà hoàn thành, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nhất là ở những tiêu chí cần nguồn lực lớn trong khi việc đối ứng trong Nhân dân lại rất hạn chế, như giao thông, giáo dục, y tế... Từ đó góp phần tạo dựng diện mạo nông thôn mới các xã miền núi phía Tây không ngừng khởi sắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng nhanh, bền vững, đưa cuộc sống đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều ngày thêm no ấm, văn minh./.

Tin cùng chuyên mục
Hòa Bình: Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương

Hòa Bình: Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Người có uy tín ở Hòa Bình luôn phát huy vai trò tiên phong; họ không chỉ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng mà còn tuyên truyền, vận động giúp đỡ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, hiến đất xây dựng các công trình, góp phần làm thay đổi diện mạo bản làng và nâng cao đời sống.