Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Vĩnh Long: Mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023, lực lượng vũ trang, người lao động, sinh viên và học sinh được nghỉ 3 ngày

Minh Triết - 18:22, 14/03/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng về việc tổ chức mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Nhiều chùa Khmer được treo cờ phướn ngũ sắc tạo không khí vui tươi chào đón năm mới
Nhiều chùa Khmer được treo cờ phướn ngũ sắc tạo không khí vui tươi chào đón năm mới

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo, Tết cổ truyền năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra trong 3 ngày (14, 15, 16/4/2023). Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ 3 ngày tết Chôl Chnăm Thmây. Đối với các doanh nghiệp, tùy theo kế hoạch và tình hình thực tế của đơn vị mà chủ động sắp xếp, bố trí cho người lao động dân tộc Khmer được nghỉ Tết Chôl Chnăm Thmây sao cho phù hợp, bảo đảmthực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và chính sách đặc thù của đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm. Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer; luôn có ý thức đề cao cảnh giác để chống lại luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thầy, cô Trường dân tộc Nội trú vui mừng khi được nghỉ tết cổ truyền và nhận quà mừng Chol Chăm Thmây ( ảnh tư liệu 2022)
Thầy, cô trường dân tộc nội trú vui mừng khi được nghỉ Tết cổ truyền và nhận quà mừng Chôl Chăm Thmây. (Ảnh tư liệu năm 2022)

Đồng thời, Chủ tịch cũng chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức thăm viếng chùa, sư sãi, các gia đình chính sách người dân tộc Khmer tiêu biểu, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer và truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng công an, quân sự có kế hoạch bảo vệ tốt an ninh, trật tự xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer vui tết; đồng thời kết hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở phát động phong trào giữ gìn ấp, khóm an toàn; ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội làm mất trật tự trong khu dân cư.

Tin cùng chuyên mục
Thức cùng mưa ngàn xứ Huế

Thức cùng mưa ngàn xứ Huế

Gần 25 năm đóng quân thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn KT-QP 92 (Quân khu 4) đã cống hiến tuổi thanh xuân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hình ảnh các anh bộ đội cần mẫn đến các bản làng xa xôi để vận động, tuyên truyền, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục... đã in đậm trong tâm trí của đồng bào các dân tộc nơi đây.