Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Cà Mau: Thăm, tặng quà, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

Duy Trường - 10:34, 15/04/2022

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer (ngày 14 - 16/ 4 ), UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cấp, các ngành tham mưu tổ chức thăm, chúc Tết đồng bào Khmer.

Ông Nguyễn Thành Niệm (giữa) - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau tặng quà Ban Quản trị Salatel ấp 6, xã Khánh Hòa, huyện U Minh
Ông Nguyễn Thành Niệm (giữa) - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau tặng quà Ban Quản trị Salatel ấp 6, xã Khánh Hòa, huyện U Minh

Qua đó, các địa phương chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời để mang lại ý nghĩa thiết thực trong những ngày Tết của đồng bào Khmer.

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết các điểm Chùa, Salatel, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, các điểm có đông đồng bào Khmer sinh sống, gia đình chính sách, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, người có công với nước, gia đình neo đơn, hộ nghèo và hộ cận nghèo, Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Khmer tổ chức đón Tết trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật và bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.