Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội trại kết nối thanh niên tôn giáo - dân tộc năm 2022

Lê Vũ - Bảo Trần - 20:30, 04/04/2022

Trong 2 ngày 3 và 4/4, tại Khu du lịch sinh thái Ngọc Xương, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội trại kết nối thanh niên tôn giáo - dân tộc năm 2022.

Thi thuyết trình Cuộc thi phục dựng nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc Chơ Ro
Thi thuyết trình Cuộc thi phục dựng nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc Chơ Ro

Hội trại nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao uy tín của tổ chức, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của Hội viên, thanh niên tín đồ các tôn giáo trong đời sống xã hội. Đồng thời, hoạt động này cũng phát huy công tác đào tạo, rèn luyện kỹ năng, tổ chức hoạt động dã ngoại và phát triển kỹ năng xã hội cho thanh niên tín đồ các tôn giáo, dân tộc.

Hội trại đã thu hút hơn 100 thanh niên là người DTTS, tín đồ các tôn giáo, cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo của Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các trò chơi vận động, kết nối vòng tay bạn bè diễn ra sôi nổi trong Hội trại
Các trò chơi vận động, kết nối vòng tay bạn bè diễn ra sôi nổi trong Hội trại

Hội trại diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, như: Thử thách nhập trại; trang trí cổng trại; thi thuyết trình Cuộc thi phục dựng nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc Chơ Ro; tham gia trò chơi vận động; thi ẩm thực về các món ăn của đồng bào dân tộc Chơ Ro; thi văn nghệ chủ đề “Giữ gìn nét đẹp văn hóa của người Chơ Ro”; sinh hoạt đêm lửa trại “Kết nối vòng tay bạn bè”; tuyên dương gương thanh niên “Tôn giáo - Dân tộc” sống đẹp, sống có ích...